På SM-veckan sommar i Halmstad kommer totalt sex paraidrotter att delta, vilket är fler än någonsin. Du kommer att kunna se SM i boccia, goalball, paracykel, parafotboll, paragolf och parasimning. Helt nya programmet och debutanter på SM-veckan är parafotboll och goalball, som är lagidrott för personer med nedsatt eller ingen syn.

Om du är nyfiken på att prova en paraidrott finns det också möjlighet för dig att göra det under veckan.