Efter regeringens beslut om att allmänna sammankomster med fler än 500 deltagare förbjuds ställdes SM-veckan vinter i Luleå/Boden in på kort varsel. I dagsläget har inget beslut fattats kring SM-veckan sommar i Halmstad och planeringen för att kunna genomföra en SM-vecka i sommar fortgår tills något annat har beslutats.

I dagsläget planerar Halmstad att kunna genomföra SM-veckan 24 till 30 juni.  Senast i slutet av april ska SM-veckans styrgrupp besluta om SM-veckan i Halmstad.  Under tiden följer vi utvecklingen noga och följer myndigheternas rekommendationer.

Fram till och med ett beslut är taget arbetar SM-veckans evenemangsorganisation vidare enligt plan.

Vi har fortfarande stora förhoppningar om att vi tillsammans ska få uppleva en fantastisk idrottsfest i sommaridyllen Halmstad.