Här kommer du som är lokal arrangör, SF-ansvarig eller har annan funktion för en deltagande idrott hitta praktisk information för planeringen av SM-veckan sommar i Linköping. 2022.

Sidan uppdateras löpande.

Viktiga datum och för arrangörer, SF och föreningar

Deadlines:

2021

  • 20 september: ska en detaljerad skiss över tävlingsarenan vara bifogad i den tekniska specifikationen
  • 22 – 24 september: genomförs ett första SVT-rek
  • 17 december: de lokala avtalen mellan Linköping och arrangör klara och signerade

2022

  • 28 januari: avtalen mellan RF och specialidrottsförbund  klara och signerade
  • 13 januari: sista dag för del 2  i den tekniska specifikationen
  • 14 mars: kommunikation om er idrott ska vara ifylld i i den tekniska specifikationen
  • 17 mars: sista dag för beställning av funktionärskläder i den tekniska specifikationen

Här hittar du alla utbildningar och gemensamma träffar

Länkar och innehåll för arrangörer

Nedan hittar länkar och genvägar till bland annat teknisk specifikation, logotype och dokumentation från träffar och nyhetsbrev.