Här kan du ladda ner SM-veckans logotype och annat profilmaterial.

OBS! SM-veckans logotype får inte användas i sammanhang där andra kommersiella aktörers logotyper förekommer (som inte är SM-veckans officiella huvudpartner, officiella partners eller sponsorer)

Logotypen får ej heller förvanskas eller ändras.

Vid frågor kring användning av SM-veckans logotype kontakta  Åsa Bergström

 

Nedan kan du logga ner SM-veckans logotype (eps, jpg och png) samt ta del av de grafiska riktlinjer som ska följas vid användning av logotypen.

Idrottsspecifikt marknadsförningsmaterial

Via länken hittar du idrottsspecifikt material i SM-veckans grafiska profil anpassat till Facebook och Instagram, film om SM-veckan samt annat material ni kan använda i alla SM-veckansammanhang. Vid frågor, ändringar eller kompletteringar hör av till Charlotte Magnusson, Visit Linköping eller Åsa Bergström (se ovan)

Här hittar du allt material

 

Övrigt material som kan ladda ner hittar du nedan.