Linköping

Anders Thorén
Visit Linköping & Co, lokal projektledare för SM-veckan 2022
anders.thoren@visitlinkoping.se
070-811 50 81

Riksidrottsförbundet

Maria Hallberg
Projektledare
maria.hallberg@rfsisu.se
076-112 01 71

Sofia Svegander
Projektkoordinator
sofia.svegander@rfsisu.se
070-344 48 27

Åsa Bergström
Kommunikation och media
asa.bergstrom@rfsisu.se
072-226 95 00