Politikerdebatt: Föreningslivet i socioekonomiskt utsatta område

Datum: 30 juni
Tid: 14.30- ca 15.45
Plats: Linköpings Konsert & kongress Studion/Hybrid

Idrottsrörelsen är en inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap genom att  vara en viktig  mötesplatsen där vi möts som föräldrar, ledare, spelare, domare och vänner. Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Studier visar att idrotten efter familjen och skolan är den viktigaste miljön för många barn och ungdomar under uppväxtåren. Idrotten har tagit och vill ta ett stort ansvar för att skapa starka individer och ett varmt och inkluderande samhälle. Vi vill bidra till att minska hälsoklyftorna genom att fler rör sig mer tillsammans. Idrott i förening gör Sverige starkare.

I Linköping, liksom i övriga Sverige, finns områden där människor uppfattar att de lever i ett utanförskap. Idrotten är en viktig motor för inkludering och integration. Samtidigt ökar förväntningarna på att idrotten ska hantera sociala problem och bidra till integration och inte ”bara” erbjuda idrott.

Hur tänker våra politiker om detta?
Hur kan man sänka trösklar och undanröja hinder för att fler ska kunna idrotta i förening?
Hur kan man stödja föreningslivet där det är svagt?
Vilka förväntningar kan man ha på en idrottsförening- räcker det att ”bara” erbjuda idrott?”

Medverkande:

  • Annika Krutzén (M)
  • Maria Moraes (Mp)
  • Niklas Nåbo (S)
  •  Lars Vikinge (C)
  • Johan Thorén (L)
  • Sofia Frithioff  (V)
  • Gunnar Franzén (SD)
  • Denise Cassel (KD)

Moderator Tina Sahlén, Riksidrottsförbundet


Kontakt 

Ulrika Smith Svenstedt
RF-SISU Östergötland
072-0688539
[email protected]


Om Mötesplats SM-veckan

Mötesplatsen är en del av SM-veckan. Med idrotten i fokus lyfts viktiga frågor för regional och nationell utveckling. Med spännande föreläsningar, intressanta gäster, debatter och diskussioner ger Mötesplats SM-veckan inspiration och ökad kunskap inom aktuella ämnen och forskning.

Mötesplats SM-veckan i Linköping arrangeras i samarbete mellan Riksidrottsförbundet, RF-SISU Östergötland, Linköpings Universitet, Linköpings kommun och Visit Linköping.