Evenemang och idrottens bidrag till turismekonomin

Datum: tisdag 28 juni
Tid: 14.30 – ca 16.00
Plats: Linköpings Konsert & kongress

Debatten spelas in och kan ses i efterhand på SM-veckans Youtube-kanal

Evenemang sprider glädje, stolthet och gemenskap till alla inblandade, både till individer och organisationer som är delaktiga i eventet. Värdskap som dessa leder till att både deltagare och andra besökare gemensamt förmedlar en positiv känsla för evenemanget/arrangören och som i sin tur blir positivt även för det lokala näringslivet på platsen. Tex via att besökarna bor och äter på hotell och restauranger i området för evenemanget. När deltagare och besökare lämnar evenemanget ska känslan av att ”hit vill jag gärna återvända” infinna sig, då utvecklar vi vårt evenemang och platsen det arrangeras på tillsammans. Hur sker detta och varför är det viktigt?

Paneldeltagare

  • Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna
  • Eva-Lena Frick, ordförande RF-SISU Östergötland och fd VD Vätternrundan och Vasaloppet
  • Johan Thoren, Visit Linköping
  • Johan Lindskog, klubbdirektör Linköping Floorball Games/Fatpipe Invitation
  • Ulrika Back Eriksson, kampanjledare Falun2027 / VD Svenska Skidspelen AB

#elitidrott2030

Lyckade evenemang som arrangeras i vårt land, i alla fall när det gäller internationella sådana, handlar förstås också om svenska idrottares resultat på tävlingsarenan. Att arrangera evenemang på hemmaplan har en betydande roll i att utveckla också den idrottsliga prestationen, eftersom det ökar uppmärksamheten på idrottarnas möjligheter att genomföra sin satsning. När svenska idrottare tävlar, och gör det bra, internationellt bidrar det till en positiv bild av Sverige vilket i sin tur kan gynna såväl den svenska exporten som omvärldens intresse av att både turista och investera i Sverige. Idrotten fungerar som öppnare av många dörrar. Men, internationella idrottsliga framgångar kräver resurser och i den kapprustning som pågår halkar Sverige efter. Projektet #elitidrott2030 ska ändra på det. Vi följer upp vårt samtal om evenemang med att tala med Verksamhetschefen för #elitidrott2030, Peter Mattsson. Ta del av projektets ambitioner.


 

Kontakt 

Ulrika Smith Svenstedt
RF-SISU Östergötland
072-0688539
[email protected]


Om Mötesplats SM-veckan

Mötesplatsen är en del av SM-veckan. Med idrotten i fokus lyfts viktiga frågor för regional och nationell utveckling. Med spännande föreläsningar, intressanta gäster, debatter och diskussioner ger Mötesplats SM-veckan inspiration och ökad kunskap inom aktuella ämnen och forskning.

Mötesplats SM-veckan i Linköping arrangeras i samarbete mellan Riksidrottsförbundet, RF-SISU Östergötland, Linköpings Universitet, Linköpings kommun och Visit Linköping.