Så blev SM-veckan i Linköping ett jämställt evenemang

Datum: 30 juni
Tid:
11:30 – 12:00
Plats: Linköpings Konsert & kongress Studio/Hybrid

SM-veckan i Linköping 2022 är den mest jämställda SM-veckan genom tiderna. Det syns i urvalet av idrotter och grenar, i antalet deltagande aktiva, i fördelning av sändningstid och reportage, i sammansättning av volontärgruppen samt i styrning och ledning av evenemanget .Jämställdhet handlar inte bara om representation. SM-veckan i Linköping 2022 bygger en kultur där jämställdhet utgör kärnan av hur vi arbetar med värdskap, trygghet och upplevelser.

Medverkande

  • Andreas Hagstöm, idrottsutvecklingschef, Linköpings Kommun,
  • Victoria Lövenborg, Visit Linköping
  • Johan Råsbrink RF-SISU Östergötland

Moderator: Jessica Falkman


Kontakt 

Ulrika Smith Svenstedt
RF-SISU Östergötland
072-0688539
[email protected]


Om Mötesplats SM-veckan

Mötesplatsen är en del av SM-veckan. Med idrotten i fokus lyfts viktiga frågor för regional och nationell utveckling. Med spännande föreläsningar, intressanta gäster, debatter och diskussioner ger Mötesplats SM-veckan inspiration och ökad kunskap inom aktuella ämnen och forskning.

Mötesplats SM-veckan i Linköping arrangeras i samarbete mellan Riksidrottsförbundet, RF-SISU Östergötland, Linköpings Universitet, Linköpings kommun och Visit Linköping.