Idrottens politiska och sociala dimensioner: om ojämlikhet och integration

Datum: 30 juni
Tid:
12.30- ca 14.00
Plats: Linköpings Konsert & kongress Studion/Hybrid

Föreläsare: David Ekholm Universitetslektor, Docent

Ojämlikhet i samhället präglar också idrotten, och den skapar nya utmaningar för föreningar. Samtidigt har förväntningarna på att idrotten ska hantera sociala problem och bidra till integration blivit allt större. Hur hänger det ihop, och vad för utmaningar eller möjligheter skapar detta?

Idrottsföreningen utvecklar Skäggetorp

Föreläsare/keynote speaker: Ayar Shekha & Hans Wetterhall RF-SISU Östergötland

Föreningslivet är en viktig motor för ökad integration och inkludering och därför är det av stor vikt att föreningarna som är verksamma i områden med högt utanförskap får de förutsättningar som de behöver för att kunna bedriva sin verksamhet. Genom ett nytt sätt att tänka har många barn och ungdomar i Skäggetorp fångats upp av idrotten.

Moderator: Jessica Falkman


Kontakt 

Ulrika Smith Svenstedt
RF-SISU Östergötland
072-0688539
[email protected]


Om Mötesplats SM-veckan

Mötesplatsen är en del av SM-veckan. Med idrotten i fokus lyfts viktiga frågor för regional och nationell utveckling. Med spännande föreläsningar, intressanta gäster, debatter och diskussioner ger Mötesplats SM-veckan inspiration och ökad kunskap inom aktuella ämnen och forskning.

Mötesplats SM-veckan i Linköping arrangeras i samarbete mellan Riksidrottsförbundet, RF-SISU Östergötland, Linköpings Universitet, Linköpings kommun och Visit Linköping.