Skärmtid, kostvanor och motion – globala studier av barns fysiska aktivitet

Datum: onsdag 29 juni
Tid: 12.30 – 13.30
Plats: Linköpings Konsert & kongress Studio/hybrid

Föreläsare: Marie Löf, Professor, Linköpings universitet och Hanna Tigerstrand Grevnerts, Universitetsadjunkt, Linköpings universitet

Marie Löf, professor vid Linköpings universitet, driver flera studier av små barns matvanor, fysiska aktivitet och kondition, bland annat tillsammans med universitetsadjunkten Hanna Tigerstrand. Forskarna utvecklar och testar olika digitala verktyg, inom MoBILE-projektet. Med hjälp av dessa kan föräldrarna få stöd med kost och motion redan under graviditeten, något som kan fortsätta under barnets första år. I det globala SUNRISE-projektet mäts bland annat kondition, längd, vikt och motorisk kontroll på upp till 1 000 svenska förskolebarn. Fysisk aktivitet, stillasittande, skärmtid och sömn kartläggs och kommer ge oss en bättre bild av små barns hälsorelaterade vanor.

Moderator: Jessica Falkman

 


Kontakt 

Ulrika Smith Svenstedt
RF-SISU Östergötland
072-0688539
[email protected]


Om Mötesplats SM-veckan

Mötesplatsen är en del av SM-veckan. Med idrotten i fokus lyfts viktiga frågor för regional och nationell utveckling. Med spännande föreläsningar, intressanta gäster, debatter och diskussioner ger Mötesplats SM-veckan inspiration och ökad kunskap inom aktuella ämnen och forskning.

Mötesplats SM-veckan i Linköping arrangeras i samarbete mellan Riksidrottsförbundet, RF-SISU Östergötland, Linköpings Universitet, Linköpings kommun och Visit Linköping.