Linköping – platsen där du möter framtiden

Varje stad är känd för något, Linköping för mycket! Kanske beror det på vem du frågar och du får olika svar – associationerna till Linköping är flera –  flyg, två kanaler, en blodig historia, ett häftigt universitet, eller framgångsrika hockey- och fotbollslag, you name it!!
Välkommen till Linköping – platsen där du möter framtiden.

Sveriges mest jämställda idrottskommun

Idrotten är en viktig del av livet för många av oss Linköpingsbor. Oavsett om man är idrottsutövande eller supporter. Då vi tidigare blivit utsedda till Sveriges mest jämställda idrottskommun är vi extra måna om att hålla fanan högt under kommande SM-vecka. Det är med stor glädje vi välkomnar SM-veckan till Linköping för första gången.