Här samlar vi gemensam dokumentation från träffar, kick-off och möten. Här hittar du också de nyhetsbrev som skickats ut.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev #1

Nyhetsbrev #2

Nyhetsbrev #3

Dokumentation

Arrangörsträffar:

17 februari: Evenemanget som helhet, säkerhet, miljöcertifiering ”Håll Sverige Rent”
Under denna träff berättar vi mer om vår stora folkfest som kommer att pågå under veckan i våra städer. Vi kommer att gå igenom våra evenemangsområden, invigning, prisceremonier m.m. Vi kommer även att gå igenom säkerhetsarbetet – risker, ansvar, organisation och checklista. Samt får ni mer information om miljöcertifieringen, hur ni berörs och ska arbeta med denna.

Presentation: Nuläge SM-veckan och miljöcertifiering Säkerhet under SM-veckan

20 januari: Utbildningspaket inför evenemanget
 En kväll där vi jobbar med Värdskapet och får en inblick i vilka övriga utbildningar SISU Idrottsutbildarna erbjuder för ett lyckat arrangemang. Vi får också höra SVT som berättar om TV-sändningarna, Folksam berättar om hur försäkringarna fungerar och vad som ingår och vad som gäller för gemensam kommunikation av resultat.

Presentation: SVT om TV-tider och planering (Ulf Nilsson)
Presentation:Folksam om försäkringar (Robert Rentsch)
Presentation: Gemensam kommunikation av resultat (Åsa Bergström)
Presentation: RF-SISU Norrbotten om värdskap för volontär och funktionär (Petra Mörtsjö)

18 november: Från arrangemang till evenemang
Det är en sak att genomföra en bra tävling. Men hur skapar vi ett modernt evenemang, laddat med värden för alla? Och hur kan en sånt evenemang se ut för just vår SM-vecka?

Presentation: Inför SM-veckan (Sandra Ottosson)  (pdf)
Presentation:Från arrangemang evenemang (Johan Pellas)  (pdf)

21 oktober: Att bygga en SM-veckanarena
Hur kan vi skapa en arena som fungerar för våra idrottare och samtidigt är både tillgänglig och skapar en spännande upplevelse för vår publik.

Presentation:  Nuläget inför SM-veckan, SM-mössan mm  (pdf)

23 september: Tillsammans skapar vi SM-veckan!
Vi ger en introduktion till vad SM-veckan är, syfte och presenterar konceptet.

Presentation Kick off 23 sept (pdf)
Kommunikation: ”Tillsammans och var för sig” (pdf)

SF-träff:

Presentation SM-veckan_SF_träff