Vi strävar efter att SM-veckan ska vara så tillgänglig som möjligt. Till detta har vi hjälp av företaget God Assistans i Norr.

God Assistans i Norr kommer att finnas på plats i Boden och Luleå med tillgänglighetsvärdar under hela SM-veckan. Man kan även nå God assistens på tillgänglighetstelefonen under hela SM-veckan.

Tillgänglighetstelefon: 070-203 83 07