Här kommer du som är lokal arrangör, SF-ansvarig eller har annan funktion för en deltagande idrott hitta praktisk information för planeringen av SM-veckan vinter i Piteå 2022.

Sidan uppdateras löpande.

Viktiga datum och för arrangörer, SF och föreningar

Deadlines:

  • 18 juni ska en detaljerad skiss över tävlingsarenan vara bifogad i den tekniska specifikationen
  • 18 juni ska den delen som heter Materiel/Utrustning/Utrymme/Faciliteter vara ifylld i den tekniska specifikationen
  • 6 – 7 September ett första SVT-rek genomförs
  • September ett första utkast på tävlingsprogram (tävlingsdagar) samt sändningsschema presenteras
  • 30 September ska de lokala avtalen mellan Piteå och arrangör vara klara och signerade
  • 29 Oktober ska avtalet mellan RF och specialidrottsförbund vara klara och signerade
  • 5 november sista dag för beställning av funktionärskläder i den tekniska specifikationen
  • 10 december sista dag för del 2 samt den del som heter Kommunikation om er idrott i den teknisk specifikation

Länkar och innehåll för arrangörer

Nedan hittar länkar och genvägar till utbildningar och träffar, teknisk specifikation, logotype och dokumentation från träffar och nyhetsbrev.