Här hittar du våra utbildningar och aktuella träffar för sig som är arrangör för en deltagande idrott under SM-veckan vinter i Piteå 2022.

Arrangörsträffar
Dessa träffar är obligatoriska för föreningar/lokal arrangör som ska arrangera en SM-tävling på SM-veckan i Piteå. Anmälningslänkar till varje träff kommer att läggas ut här samt i nyhetsbrevet. Se Nyhetsbrev och dokumentation.
03.02.22
Digitalt via Teams
18.00-20.30
Arrangörsträff 3 Anmäl dig
18.00-20.30
Arrangörsträff 3
03.02.22
Digitalt via Teams
Obligatorisk arrangörsträff för SF och lokala arrangörer. Anmäl dig
Utbildningar
Inför SM-veckan erbjuds flertalet utbildningar för arrangörer och föreningar. Vissa utbildningar är obligatoriska för arrangörer på SM-veckan och vissa är frivilliga samt öppna för alla föreningar. Utbildningarna är kostnadsfria för er som arrangerar tävlingar under SM-veckan. Samtliga utbildningar arrangeras av RF-SISU Norrbotten. RF-SISU Norrbottens samtliga utbildningar hittar du på www.rfsisu.se/norrbotten
01.02.22
Piteå
18.00-20.30
HLR-utbildning Anmäl dig
18.00-20.30
HLR-utbildning
01.02.22
Piteå
Första hjälpen och HLR för funktionärer vid SM-veckan Piteå 2022. En utbildning som ger dig kunskaper och färdigheter att rädda en annan människas liv, men även begränsa skador och komplikationer. Du kommer få kunskap om den första hjälp som ges till en sjuk eller skadad person innan professionell personal är på plats. Du får grundläggande färdigheter i HLR, som är den behandling som ges för att få i gång hjärtverksamheten och andningen hos någon som har fått hjärtstopp. Under utbildningen kommer du även få bekanta dig med en hjärtstartare och veta mer om rekommenderad utrustning för en bra första hjälp. Utbildningen uppfyller Arbetsmiljöverkets föreskrifter och Arbetsmiljölagen och erbjuds alla ideella och funktionärer som ska delta under SM-veckan Piteå 2022. Utbildare är Räddningstjänsten i Piteå. Anmäl dig
20.02.22
TBA
10:00 - 11:15
Obligatorisk utbildning: Värdskapsutbildning Anmäl dig
10:00 - 11:15
Obligatorisk utbildning: Värdskapsutbildning
20.02.22
TBA
Obligatorisk utbildning: Värdskap Anmäl dig
20.02.22
Online
10.00-14.30
Speakerutbildning Anmäl dig
10.00-14.30
Speakerutbildning
20.02.22
Online
Valbar utbildning där lär dig mer om att vara speaker på en tävling. Anmäl dig
01.03.22
Piteå
18.00-20.30
HLR-utbildning Anmäl dig
18.00-20.30
HLR-utbildning
01.03.22
Piteå
Första hjälpen och HLR för funktionärer vid SM-veckan Piteå 2022. En utbildning som ger dig kunskaper och färdigheter att rädda en annan människas liv, men även begränsa skador och komplikationer. Du kommer få kunskap om den första hjälp som ges till en sjuk eller skadad person innan professionell personal är på plats. Du får grundläggande färdigheter i HLR, som är den behandling som ges för att få i gång hjärtverksamheten och andningen hos någon som har fått hjärtstopp. Under utbildningen kommer du även få bekanta dig med en hjärtstartare och veta mer om rekommenderad utrustning för en bra första hjälp. Utbildningen uppfyller Arbetsmiljöverkets föreskrifter och Arbetsmiljölagen och erbjuds alla ideella och funktionärer som ska delta under SM-veckan Piteå 2022. Utbildare är Räddningstjänsten i Piteå. Anmäl dig
14.03.22
TBA
18.00-19.15
Obligatorisk utbildning: Värdskapsutbildning Anmäl dig
18.00-19.15
Obligatorisk utbildning: Värdskapsutbildning
14.03.22
TBA
Obligatorisk utbildning: värdskapsutbildning för alla som är med och arrangerar en tävling på SM-veckan. Anmäl dig