Här kan du ladda ner SM-veckans logotype, marknadsmaterial och annat profilmaterial.

OBS! SM-veckans logotype får inte användas i sammanhang där andra kommersiella aktörers logotyper förekommer (som inte är SM-veckans officiella huvudpartner, officiella partners eller sponsorer) Logotypen får ej heller förvanskas eller ändras.

Vid frågor kring användning av SM-veckans logotype kontakta  Åsa Bergström

Nedan kan du logga ner SM-veckans logotype (eps, jpg och png) samt ta del av de grafiska riktlinjer som ska följas vid användning av logotypen samt olika marknadsföringsmaterial.

Idrottsspecifikt marknadsförningsmaterial

Via länken hittar du idrottsspecifikt material i SM-veckans grafiska profil anpassat till Facebook och Instagram. Vid frågor, ändringar eller kompletteringar hör av till Åsa eller Sofia.

Här hittar du allt material

 

Övrigt material som kan ladda ner hittar du nedan.