Nätverket riktar sig i första hand till dig som arbetar med olika typer av evenemang (kultur, näringsliv och idrott) ur ett strategiskt perspektiv. Syftet är att stärka relationerna mellan aktörer i länet och utbyta erfarenheter mellan varandra.

Fredag 25 mars kl 09:00-15:30, Pite havsbad.

Varmt välkommen till Mötesplats SM-veckan och vårens träff med det regionala evenemangsnätverket. Ett flertal kommuner och destinationer från hela länet har redan hittat till nätverket och vår dörr står öppen för fler. Vi hoppas att aktörer från hela Norrbotten kommer till i Piteå för att samtala om framtiden och om evenemangens betydelse för den regionala utvecklingen. Vi får ta del av föreläsningar, goda exempel och får också på plats uppleva SM-veckan – ett av Sveriges största idrottsevenemang.

Ur programmet

 • Andreas Andersson Åkerling, Upplevelseinstitutet
  om coronapandemins påverkan på evenemang
 • Patrik Tengvall, vice ordförande Swedish Network of Event Destinations och Evenemangsstrateg på Visit Stockholm
  om varför det är viktigt att ha evenemangsstrategier på nationell och lokal nivå
 • Caroline Törnblad, chef för möten och evenemang på Destination Jönköping
  – om Destination Jönköpings evenemangsstrategi och deras arbete kopplat till denna.
 • Stefan Berg, generalsekreterare på Riksidrottsförbundet 
 • Lokala exempel med idrott och kultur i fokus
 • Besök på en av SM-veckans tävlingsarenor
 • Erfarenhetsutbyte

Moderator under dagen är Li Skarin.

Målgrupp
Nätverket är öppet för alla regionala och lokala aktörer/organisationer i Norrbotten som arbetar med olika typer av evenemang ur ett strategiskt perspektiv.

Kostnad
400 kr/person. I kostnaden ingår fika, lunch och eftermiddagsfika.

Om nätverket
Det regionala evenemangsnätverket har startat på initiativ av RF-SISU Norrbotten tillsammans med Luleå kommun/Luleå Business Region, Piteå kommun och Region Norrbotten.

Varje år arrangeras mängder av evenemang i Norrbotten. Alla är viktiga för att öka livskvalitén för oss som bor och lever i Norrbotten, men också för att utveckla regionen genom turism och besöksnäring. Med samverkan kan vi tydliggöra och stärka bilden av Norrbotten som en självklar evenemangsregion för internationella och nationella evenemang.

Anmäl dig senast 21 mars.

Anmäl dig här


Kontaktpersoner

Åsa Christensen
E-post: [email protected]
Tel: 070-298 00 39

Helene Johansson
E-post: [email protected]
Tel: 070-686 04 49


Om Mötesplats SM-veckan

Mötesplatsen är en del av SM-veckan i Piteå, 23–28 mars 2022. Med idrotten i fokus, lyfts viktiga frågor för regional och nationell utveckling. Under Mötesplatsens flagg för vi samtal, blir inspirerade och får ökad kunskap inom aktuella ämnen och forskning.

Mötesplats SM-veckan arrangeras i samarbete mellan Riksidrottsförbundet, RF-SISU Norrbotten, Luleå Tekniska Universitet, Region Norrbotten och Piteå kommun.