Det här är Mötesplats SM-veckan i Skövde

SM-veckan i Skövde 2023 visar upp idrottens bredd, mångfald, glädje och samhällsnytta. Mötesplats SM-veckan är en del av den veckan, en arena där vi möter intressanta föreläsare och gäster inom olika områden. Mötesplatsen går av stapeln 1 – 3 februari 2023 på Kulturhuset i Skövde under SM-veckan.   

Med idrotten i fokus, lyfts under dessa dagar många viktiga frågor för både lokal, regional och nationell utveckling. Dagarna är uppbyggda utifrån fyra olika teman:  

  • Idrottsturism med fokus på hållbarhet. 
  • Rörelseförståelse och välmåendeförståelse. 
  • Idrottspolitisk träff – Panelsamtal om samhällsutmaningar och idrottsrörelsens behov av stöd för att nå sina mål. 
  • Prestationsanalys för bättre idrottsprestationer.  

Vi får möta flera spännande föreläsare och gäster, som leder till inspiration och ökad kunskap inom aktuella ämnen och forskning. 

Mötesplats SM-veckan i Skövde arrangeras i samarbete mellan Riksidrottsförbundet, RF-SISU Västra Götaland, Skövde kommun och Next Skövde.  

Läs mer om vad som händer på Mötesplats SM-veckan