Idrottspolitisk träff

Välkommen till en idrottspolitisk träff om samhällsutmaningar och idrottsrörelsens behov av stöd för att nå sina mål.

Idrottsrörelsens betydelse för folkhälsa och inkludering
Vi för ett samtal om allt från samhällsutmaningar som stillasittande, psykisk ohälsa och utanförskap till olika lösningar som ”fritidskortet”, förutsättningar för föreningar och civilsamhälle, Strategi 2025, med mera.

Idrotten och energikrisen
Höga elkostnader och energikris oroar inom idrotten – behovet av stödåtgärder är ett faktum. Särskilt drabbade är de föreningar som äger eller driftar anläggningar på egen hand. Hur kan vi tillsammans stötta och skapa förutsättningar för en fortsatt bra idrott?

Medverkande:
Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. Christer Östholm, ordförande RF-SISU Västra Götaland. Anna-Karin Skatt, politiker. Catrin Hulmarker, politiker . Maria Wallengren, förvaltningschef fritid och hälsa Borås. Susanna Troedsson, Hova Idrottsförening. Anna Bolander, Lidköpings RK.

Moderator: Gunnar Pettersson, Longus ledarskap.


Anmälan,​ tid och plats

Dag: 3 februari
Tid: kl 09.30-12.00
Plats: Skövde Kulturhus

Målgrupp: Kommuner, Företrädare för myndigheter,
politiker, idrottsföreningar, bostadsbolag​

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag 27 januari 2023


Kontakt

Dennis Aronsson
RF-SISU Västra Götaland
070-945 08 23
[email protected]


Om Mötesplats SM-veckan

Mötesplatsen är en del av SM-veckan. Med idrotten i fokus lyfts viktiga frågor för regional och nationell utveckling. Med spännande föreläsningar, intressanta gäster, debatter och diskussioner ger Mötesplats SM-veckan inspiration och ökad kunskap inom aktuella ämnen och forskning.

Mötesplats SM-veckan i Skövde arrangeras i samarbete mellan Riksidrottsförbundet, RF-SISU Västra Götaland, Skövde kommun och Next Skövde.