Idrottsturism med fokus på hållbarhet

Välkommen till en mötesplats om idrottsturism med fokus på hållbara evenemang ur olika perspektiv. Vi får senaste fakta från forskning på området via Göteborgs Universitet och diskuterar tillsammans olika prioriteringar vi behöver göra för kommande evenemang.

RF-SISU Västra Götaland driver idag ett projekt om Idrottsturism där vi i samverkan med tio destinationer i regionen med syfte att befästa idrott och fysisk aktivitet som besöksanledning och stärka arrangörernas organisation och drift av sina evenemang.

Båda passen är öppna för alla men vi prioriterar Destinationsbolag och kommuner klockan 15.00 och arrangörsföreningar klockan 17.00.

Läs mer om projektet här >>


Anmälan, tid och plats

Dag: onsdag 1 februari
Plats: Skövde Kulturhus

Kl 15.00 – 16.30
Målgrupp: Destinationer och kommuner.​

Anmäl dig här  ​

Kl 17.00 – 18.30 OBS! passet inställt. Hänvisning till passet kl 15.00
Målgrupp: Arrangörsföreningar inom idrott, mat och kultur.

Anmäl dig här​

Sista anmälningsdag 27 januari 2023


Kontakt

Dennis Aronsson
RF-SISU Västra Götaland
070-945 08 23
[email protected]


Om Mötesplats SM-veckan

Mötesplatsen är en del av SM-veckan. Med idrotten i fokus lyfts viktiga frågor för regional och nationell utveckling. Med spännande föreläsningar, intressanta gäster, debatter och diskussioner ger Mötesplats SM-veckan inspiration och ökad kunskap inom aktuella ämnen och forskning.

Mötesplats SM-veckan i Skövde arrangeras i samarbete mellan Riksidrottsförbundet, RF-SISU Västra Götaland, Skövde kommun och Next Skövde.