Prestationsanalys för bättre idrottsprestationer

Välkommen till en mötesplats om Prestationsanalys och hur det kan användas för att utveckla  idrottsprestationer. Lyssna på framstående forskare som arbetar med praktiknära forskning. Kvällen och mötesplats SM-veckan avslutas med mingel i Kulturhusets foajé.

Föreläsare:

H-C Holmberg har arbetat som forsknings- och utvecklingschef på Sveriges Olympiska Kommitté sedan 2005 och är idag adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet. Innan dess var han med och byggde upp Nationellt Vintersportcentrum vid Mittuniversitetet i Östersund. I över 20 år har han arbetat med idrottsnära forskning och implementering av forskning inom idrotten. H-C kommer föreläsa om prestationsanalysens utveckling och nuvarande status inom den idrottsvetenskapliga forskningen samt fungera som moderator för prestationsanalysseminariet.

Live Steinnes Luteberget är førsteamanuensis i idrottsvetenskap, inriktning match- och träningsanalys inom lagbollsporter vid Norges Idrottshögskola i Oslo. Hon skrev sin avhandling med titeln “Team handball: working demands in match play and training – position specific demands measured via integrated technology” i samarbete med Norges Handbollsförbund. Live kommer presentera sin forskning samt hur prestationsanalys kan ligga till grund för prestationsutveckling inom handbollen.

Anton Kalén arbetar som postdoktor i Sports Analytics på Högskolan i Skövde samt Sveriges Olympiska Kommitté. Hans forskningsområde är inom utveckling och implementering av dataanalys för att maximera idrottsprestation. Anton har en bakgrund inom basketen där han bland annat varit ungdomslandslagscoach i 6 år. Han är alltså tränare i grunden och gjorde sin grundutbildning på tränarprogrammet vid Gymnasitk- och idrottshögskolan (GIH). ​

Anton Claesson arbetar som fystränare för IFK Skövde. Han har mångårig erfarenhet av nationell och internationell handboll på högsta nivå. Anton kommer berätta om hur IFK Skövde arbetar med prestationsanalys och spelarutveckling ur ett fysiskt perspektiv. Han kommer dessutom berätta om tankar, idéer och möjligheter med föreningens nya samarbete med Högskolan i Skövde inom prestationsanalys.


​Anmälan, tid och plats

Dag: 3 februari
Tid:
16.00-18.30
Plats: Skövde Kulturhus
Målgrupp: Alla som är intresserade

Kvällen och Mötesplats SM-veckan avslutas med mingel i Kulturhusets foajé.

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag 27 januari 2023


Kontakt

Dennis Aronsson
RF-SISU Västra Götaland
070-945 08 23
[email protected]


Om Mötesplats SM-veckan

Mötesplatsen är en del av SM-veckan. Med idrotten i fokus lyfts viktiga frågor för regional och nationell utveckling. Med spännande föreläsningar, intressanta gäster, debatter och diskussioner ger Mötesplats SM-veckan inspiration och ökad kunskap inom aktuella ämnen och forskning.

Mötesplats SM-veckan i Skövde arrangeras i samarbete mellan Riksidrottsförbundet, RF-SISU Västra Götaland, Skövde kommun och Next Skövde.