Rörelseförståelse och välmåendeförståelse

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. För att motverka stillasittandet driver RF-SISU Rörelse-satsning i skolan, som grundar sig i Physical literacy.

Föreläsare:

Dr Dean Kriellaars
Dean är expert och en av världens främsta ambassadörer för Physical literacy. Dean brinner för att sprida budskapet om rörelseförståelse och att bekämpa den epidemi av inaktivitet som sprider sig snabbt. Dean är verksam vid University of Manitoba, väl anlitad talare världen över och har utvecklat
många metoder och program som används brett i Kanada och internationellt

Mia Börjesson
Mia kommer berätta om hur du kan bli världsmästare i ditt eget liv… ett föredrag om hur vi bygger ett starkt självförtroende och ett psykologiskt immunförsvar. Mia är socionom, med mångårig erfarenhet av att arbeta med tonåringar och deras närstående enskilt och i grupp.


Anmälan, tid och plats

Dag: 2 februari
Plats: Skövde Kulturhus

Tid: kl 15.00-17.00
Målgrupp:
Kommun, skola, intresserade

Anmäl dig här

Tid: kl 19.00-21.00
Målgrupp: Föreningar, intresserade.​

Anmäl dig här 

Sista anmälningsdag 27 januari 2023


Kontakt

Dennis Aronsson
RF-SISU Västra Götaland
070-945 08 23
[email protected]


Om Mötesplats SM-veckan

Mötesplatsen är en del av SM-veckan. Med idrotten i fokus lyfts viktiga frågor för regional och nationell utveckling. Med spännande föreläsningar, intressanta gäster, debatter och diskussioner ger Mötesplats SM-veckan inspiration och ökad kunskap inom aktuella ämnen och forskning.

Mötesplats SM-veckan i Skövde arrangeras i samarbete mellan Riksidrottsförbundet, RF-SISU Västra Götaland, Skövde kommun och Next Skövde.