Välkommen att ansöka som deltagande idrott på SM-veckan sommar 2021 i Linköping

SM-veckan i Linköping kommer att genomföras 28 juni – 4 juli 2021.

Senast 14 februari 2020 vill vi ha er ansökan. Fyll i formuläret en gång per gren/idrott. Ange tydligt idrott/gren.

Till ansökan 

Så här funkar det: från urvalsprocess till beslut

När vi fått in er ansökan får ni tillgång till den tekniska specifikationen. Den är ett viktigt underlag för den kommande urvalsprocessen.
Del 1 i den tekniska specifikationen ska vara ifylld senast den 21 februari.

Projektgruppen (bestående av RF, SVT och värdstaden) kommer under perioden 17 februari – 30 april att arbeta med urvalsprocessen kring vilka idrotter som erbjuds bli en del av SM-veckan sommar 2021.
I den processen ska ansökande SF tillsammans med lokala förening/arrangör besöka värdstaden för att kartlägga förutsättningar och behov samt eventuellt även titta på och godkänna föreslagna arenor. Ett möte med Linköpings kommun ska ha genomförts mellan den 24 februari  och 30 april. Inbjudan till detta kommer från den lokala organisationen i Linköping.

Värdstaden  gör ett planeringsarbete kring arenor, dagar och budget för att på bästa sätt kunna säkra upp ett kvalitativt och hållbart evenemang.
Detta gör vi bland annat genom att bygga upp evenemanget på så få evenemangsområden som möjligt. De idrotter som kan genomföra sina SM-tävlingar på prioriterade evenemangsområden har företräde i urvalsprocessen och kommer att prioriteras.

Evenemangsområden Linköping

Idrotter som kan genomföras på ovan evenemangsområden har företräde men även  idrotter som inte kan genomföras på utvalda evenemangsområden kan väljas in i tävlingsprogrammet av andra strategiska skäl.

Beslutsprocess och besked

Efter den 30 april kommer vi att gå igenom allt underlag som kommit ut ur urvalsprocessen och ta fram ett underlag för beslut till styrgruppen för SM-veckan sommar 2021.

Målet är att under vecka 24 kunna ge samtliga SF besked om vilka idrotter som kommer att delta på SM-veckan sommar 2021.