Ansökan som deltagande idrott på SM-veckan vinter 2022 i Piteå

Ansökan är nu stängd.

Beslutsprocess och besked

När vi fått in er ansökan får ni tillgång till den tekniska specifikationen. Den är ett viktigt underlag för den kommande urvalsprocessen. Del 1 i den tekniska specifikationen ska vara ifylld senast 5 november.

Projektgruppen (som består av RF, SVT och värdstaden) kommer under perioden 6 november – 18 december 2020 att arbeta med urvalsprocessen kring vilka idrotter som får delta på SM-veckan vinter 2022.

Under perioden 4 januari – 22 februari 2021 kommer vi att gå igenom allt underlag som kommit ut ur urvalsprocessen och ta fram förslag till beslut i styrgruppen för SM-veckan vinter 2022.

Målet är att under vecka 12 2021 kunna ge samtliga specialidrottsförbund besked om vilka idrotter som kommer att delta på SM-veckan vinter 2022.

Specialidrottsförbund som ansöker ska tillsammans med lokal förening besöka värdstaden för att kartlägga förutsättningar och behov samt eventuellt titta på och godkänna föreslagna arenor. Ett möte med Piteås kommun ska ha genomförts mellan den 9 november – 18 december. Separat inbjudan till detta kommer från lokala organisation i Piteå.

Kriterier för ansökan

  • Att SM-tävlingen är en sanktionerad mästerskapstävling för seniorer
  • Att ansökningshandlingarna är inskickade inom deadline
  • Att förbundet bidrar till SM-veckans vision och mål
  • Förbundet förbinder sig att fullfölja sina åtaganden inom ramen för konceptet SM-veckan
  • Förbund som tidigare deltagit på SM-veckan måste ha skött sina åtaganden inom ramen för konceptet SM-veckan
  • Att kostnaderna för respektive idrottsarrangemang är ekonomiskt försvarbara
  • Att förbundet säkerställer att arrangörsorganisationen är stabil
  • Att förbundet aktivt ska verkar för att respektive idrotts stjärnor/yppersta elit deltar på SM
  • Att förbundet godkänner RF:s rättighets- och partnerstruktur
  • Att förbundet visar flexibilitet vad det gäller tävlingsarena samt tävlingsdagar

Idrotter som kan genomföras på ovan evenemangsområden har företräde men även idrotter som inte kan genomföras på utvalda evenemangsområden kan väljas in i tävlingsprogrammet av andra strategiska skäl.

Planerade evenemangsområden i Piteå

Ansök här

SM-veckan i Piteå kommer att genomföras 23-29 mars 2022


Kontakt

Har ni frågor kring er anmälan
Kontakta Sofia Svegander
sofia.svegander@rfsisu.se
08-699 62 12

Har ni frågor kring SM-veckan i Piteå
Kontakta Per Lenndin
per.lenndin@pitea.se
0911-69 62 49

Har ni allmänna frågor kring SM-veckan
Kontakta Maria Hallberg
maria.hallberg@rfsisu.se
08-699 60 05