Ansökan idrott: SM-veckan vinter 2025 i Borås

Ansökan är öppen 12 oktober – 10 november 2023

Ansök här >>

SM-veckan vinter i Borås kommer att genomföras 3–9 februari 2025


Beslutsprocess och besked

När vi fått in er ansökan får ni tillgång till den teknisk specifikationen (SM-veckans administrativa system), som även den är en del av ansökan och därmed ett viktigt underlag för den kommande urvalsprocessen. Del 1 i den tekniska specifikationen ska vara ifylld senast den 17 november 2023.

I urvalsprocessen ska specialidrottsförbundet tillsammans med den lokala föreningen besöka värdstaden för att kartlägga förutsättningar och behov samt eventuellt titta på och godkänna föreslagna arenor. Ett möte med representanter från kommunen ska ha genomförts mellan den 20 november – 22 december 2023. Separat inbjudan till detta kommer från lokala organisationen i Borås.

Projektgruppen (som består av Riksidrottsförbundet, SVT och värdstaden) kommer under perioden 2 januari – 31 januari 2024 att gå igenom allt underlag och målet är att senast vecka 7, 2024 kunna ge samtliga specialidrottsförbund besked om vilka idrotter som erbjuds att delta på SM-veckan vinter 2025.

Kriterier för deltagande  

Kriterierna används i processen för att besluta om vilka idrotter som erbjuds att delta på SM-veckan.
Alla kriterier är viktiga och betydande i arbetet framåt. Nedan hittar ni kriterierna, utan inbördes ordning.

Styrande kriterier

 • SM-tävlingen är en sanktionerad mästerskapstävling för seniorer.
 • Förbundet ska säkerställa att ansökningshandlingar, och all information inför veckan, är korrekta samt följer deadlines. Detta görs i SM-veckans administrativa system, så kallad teknisk specifikation.
 • Förbundet förbinder sig att fullfölja sina åtaganden inom ramen för konceptet SM-veckan enligt avtal. Detta gäller såväl SF-avtalet som det lokala arrangörsavtalet med kommunen. Exempel på åtaganden är att följa SM-veckans aktuella tidplan och de deadlines som har kommunicerats, att utse de funktioner som förväntas samt att närvara på evenemangets obligatoriska träffar.
 • Förbund som tidigare deltagit på SM-veckan måste ha skött sina åtaganden inom ramen för konceptet SM-veckan.
 • Förbundet godkänner och följer RF:s rättighets- och partnerstruktur för evenemanget.
 • Att deltagande idrotter samarbetar med andra idrotter och förbund är en förutsättning för en medverkan i evenemanget SM-veckan.
 • Kostnaderna för respektive idrottsarrangemang ska vara ekonomiskt försvarbara.
 • Förbundet ska säkerställa att arrangörsorganisationen är stabil samt har en fungerande dialog med arrangerande förening.
 • SM-tävlingen ska ha hög status med ett konkurrenskraftigt startfält där stjärnor/yppersta elit deltar.
 • Att förbundet visar flexibilitet vad det gäller tävlingsarena samt tävlingsdagar- och tider.

Vägledande kriterier

 • De idrotter som kan genomföras på de prioriterade evenemangsområdena har företräde och kommer att prioriteras.
 • Att förbundet bidrar till SM-veckans vision och mål
 • Vi ser gärna att ni integrerar para-klasser i ert SM-program.

För information

Vad det gäller tv-sändningarna så gör SVT en samlad journalistisk bedömning.

SVT har ett så kallat wildcard, vilket innebär att de ges möjligheten att ta in en idrott som de önskar se i programmet om rätt förutsättningar finns. Det kan även vara en idrott som inte har ansökt om ett deltagande. För varje specifik SM-vecka finns det en framtagen deadline för detta wildcard.

SM-veckans styrgrupp har också rätten att besluta om att ta in idrotter som inte har ansökt om ett deltagande  för att säkra samt stärka upp utvalda evenemangs-och tävlingsområden med ett attraktivt tävlingsprogram, höja den idrottsliga kvalitén på evenemanget samt för att uppfylla SM-veckans mål och vision.

Specifika kriterier Borås

 • Idrotten ska bidra till att visionen om framtidens Borås med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i fokus.
  Läs mer om Framtidens Borås >>
 • Att klimatpåverkan för respektive idrottsarrangemang är miljömässigt försvarbara.
 • Att förbundet har ett etablerat tävlingsformat för sitt SM.
 • Att idrotten stärker föreningslivet i Borås.
 • Att idrotten inspirerar till ett ökat idrottande i utsatta områden.
 • Att idrotten strävar efter jämställdhet.
 • Att idrotten kan bidra till lokal utveckling och lämna positiva spår för framtiden.

Tilltänkta huvudevenemangsområdena i Borås

 • Idrottsområdet i Knalleland
  Borås Ishall ligger i Knallelandsområdet där många andra idrotter och deras anläggningar finns på kort promenadavstånd, tex inomhushall för friidrott, träningshall för gymnastik och paraidrott. Racketsporterna tennis och padel erbjuder tävlingsunderlag. I samma byggnad finns boule. Intill ishallen finns en idrottshall som två 40*20-planer. Under SM-veckan kommer isen att täckas av ett isolerande golv för att kunna fungera som en multiarena för en rad olika idrotter.A-hallen tar nära 3000 i publik. Takhöjden är 7m med jumbotron i mitten. B-hallen har en mindre läktare för 150 personer. I den här hallen finns en no fall-sele för paraidrott.

  Foajén är i två plan och inrymmer ett café med generösa ytor som lämpar sig för idrotter som behöver en mindre yta eller för prova på-verksamhet.

 • Borås Skidstadion  Läs mer om Borås skidstadion >>

Idrotter som kan genomföras på ovan evenemangsområden har företräde men även idrotter som inte kan genomföras på utvalda evenemangsområden kan väljas in i tävlingsprogrammet av andra strategiska skäl. De genomförs då på så kallade satellitarenor


Ansökan är öppen 12 oktober – 10 november 2023

Ansök här >>

SM-veckan vinter i Borås kommer att genomföras 3–9 februari 2025


Kontakt

Frågor om er anmälan:
Sofia Svegander
sofia.svegander@rfsisu.se
08-699 62 12

Frågor om SM-veckan i Borås:
Martina Lindberg
martina.lindberg@boras.se
033-35 82 72

För allmänna frågor om SM-veckan:
Christian Bergström
christian.bergstrom@rfsisu.se
08-699 60 03