Ansökan till SM-veckan sommar 2022 i Linköping

SM-veckan sommar 2022 genomförs i Linköping, 27 juni-3 juli.  Ansökan öppnar 18 januari 2021, sista ansökningsdag  är 15 februari 2021.

OBS! Om ni tidigare ansökt för SM-veckan sommar 2021 i Linköping och uppgett i den enkät som skickades ut i november att ni önskar kvarstå med er ansökan även för 2022, då behöver ni inte göra någon ny ansökan.

Till ansökan


Kriterier för ansökan

  • Att SM-tävlingen är en sanktionerad mästerskapstävling för seniorer
  • Att ansökningshandlingarna är inskickade inom deadline
  • Att förbundet bidrar till SM-veckans vision och mål
  • Förbundet förbinder sig att fullfölja sina åtaganden inom ramen för konceptet SM-veckan
  • Förbund som tidigare deltagit på SM-veckan måste ha skött sina åtaganden inom ramen för konceptet SM-veckan
  • Att kostnaderna för respektive idrottsarrangemang är ekonomiskt försvarbara
  • Att förbundet säkerställer att arrangörsorganisationen är stabil
  • Att förbundet aktivt ska verkar för att respektive idrotts stjärnor/yppersta elit deltar på SM
  • Att förbundet godkänner RF:s rättighets- och partnerstruktur
  • Att förbundet visar flexibilitet vad det gäller tävlingsarena samt tävlingsdagar

Idrotter som kan genomföras på ovan evenemangsområden har företräde men även idrotter som inte kan genomföras på utvalda evenemangsområden kan väljas in i tävlingsprogrammet av andra strategiska skäl.


Evenemangsområden Linköping

Idrotter som kan genomföras på ovan evenemangsområden har företräde men även idrotter som inte kan genomföras på utvalda evenemangsområden kan väljas in i tävlingsprogrammet av andra strategiska skäl.


Så här funkar det: från urvalsprocess till beslut

När vi fått in er ansökan får ni tillgång till den tekniska specifikationen. Den är ett viktigt underlag för den kommande urvalsprocessen.
Del 1 i den tekniska specifikationen ska vara ifylld senast den 22 februari.

Projektgruppen (bestående av RF, SVT och värdstaden) kommer under perioden 16 februari – 19 mars att arbeta med urvalsprocessen kring vilka idrotter som erbjuds bli en del av SM-veckan sommar 2022.
I den processen ska ansökande SF tillsammans med lokala förening/arrangör besöka värdstaden för att kartlägga förutsättningar och behov samt eventuellt även titta på och godkänna föreslagna arenor. Ett möte med Linköpings kommun ska ha genomförts mellan den 22 februari  och 19 april. Inbjudan till detta kommer från den lokala organisationen i Linköping.

Värdstaden  gör ett planeringsarbete kring arenor, dagar och budget för att på bästa sätt kunna säkra upp ett kvalitativt och hållbart evenemang.
Detta gör vi bland annat genom att bygga upp evenemanget på så få evenemangsområden som möjligt. De idrotter som kan genomföra sina SM-tävlingar på prioriterade evenemangsområden har företräde i urvalsprocessen och kommer att prioriteras.


Beslutsprocess och besked

Efter den 30 april kommer vi att gå igenom allt underlag som kommit ut ur urvalsprocessen och ta fram ett underlag för beslut till styrgruppen för SM-veckan sommar 2021.

Målet är att under vecka 18 kunna ge samtliga SF besked om vilka idrotter som kommer att delta på SM-veckan sommar 2022.


Kontakt

Frågor kring er anmälan
Sofia Svegander
sofia.svegander@rfsisu.se
08-699 62 12

Allmänna frågor kring SM-veckan
Maria Hallberg
maria.hallberg@rfsisu.se
08-699 60 05