Ansökan som deltagande idrott på SM-veckan sommar 2022 i Linköping

Sista dag för ansökan var den 16 februari 2021.
Ansökan är nu stängd.


Till er som ansökt

Från urvalsprocess till beslut

  • När vi fått in er ansökan får ni tillgång till den tekniska specifikationen. Den är ett viktigt underlag för den kommande urvalsprocessen. Del 1 i den tekniska specifikationen ska vara ifylld senast den 22 februari
  • Projektgruppen (bestående av RF, SVT och värdstaden) kommer under perioden 16 februari – 30 mars att arbeta med urvalsprocessen kring vilka idrotter som erbjuds bli en del av SM-veckan sommar 2022.
  • Ansökande SF tillsammans med lokala förening/arrangör besöka värdstaden för att kartlägga förutsättningar och behov samt eventuellt även titta på och godkänna föreslagna arenor. Ett möte med Linköpings kommun ska ha genomförts mellan den 22 februari – 19 mars. Inbjudan till detta kommer från den lokala organisationen i Linköping.
  • Värdstaden  gör ett planeringsarbete kring arenor, dagar och budget för att på bästa sätt kunna säkra upp ett kvalitativt och hållbart evenemang. Detta gör vi bland annat genom att bygga upp evenemanget på så få evenemangsområden som möjligt.
  • De idrotter som kan genomföra sina SM-tävlingar på prioriterade evenemangsområden har företräde i urvalsprocessen och kommer att prioriteras.

Beslutsprocess och besked

  • Målet är att under vecka 18 kunna ge samtliga SF besked om vilka idrotter som kommer att delta på SM-veckan sommar 2022.

Kontakt

Frågor kring er anmälan
Sofia Svegander
sofia.svegander@rfsisu.se
08-699 62 12

Allmänna frågor kring SM-veckan
Maria Hallberg
maria.hallberg@rfsisu.se
08-699 60 05