Ansökan som deltagande idrott på SM-veckan vinter 2023 i Skövde

Beslutsprocess och besked

När vi fått in er ansökan får ni tillgång till den teknisk specifikationen, som även den är ett viktigt underlag för den kommande urvalsprocessen.
Del 1 i den tekniska specifikationen ska vara ifylld senast den 12 november.

Projektgruppen (som består av RF, SVT och värdstaden) kommer under perioden 3 – 31 januari 2022 att gå igenom allt underlag och målet är att senast vecka 7 2021 kunna ge samtliga SF besked om vilka idrotter som kommer att delta på SM-veckan vinter 2023.

I urvalsprocessen ska SF tillsammans med lokala förening besöka värdstaden för att kartlägga förutsättningar och behov samt ev. titta på och godkänna föreslagna arenor.
Ett möte med Skövde kommun ska ha genomförts mellan den 15 november – 17 december.

Separat inbjudan till detta kommer från lokala organisationen i Skövde.

Kriterier för ansökan

 •  Att SM-tävlingen är en sanktionerad mästerskapstävling för seniorer
 • Att ansökningshandlingarna är inskickade inom deadline
 • Att förbundet bidrar till SM-veckans vision och mål
 • Förbundet förbinder sig att fullfölja sina åtaganden inom ramen för konceptet SM-veckan
 • Förbund som tidigare deltagit på SM-veckan måste ha skött sina åtaganden inom ramen för
  konceptet SM-veckan
 • Att kostnaderna för respektive idrottsarrangemang är ekonomiskt försvarbara
 • Att förbundet säkerställer att arrangörsorganisationen är stabil
 • Att förbundet aktivt ska verkar för att respektive idrotts stjärnor/yppersta elit deltar på SM
 • Att förbundet godkänner RF:s rättighets- och partnerstruktur
 • Att förbundet visar flexibilitet vad det gäller tävlingsarena samt tävlingsdagar
 • De idrotter som kan genomföras på de prioriterade områdena har företräde och kommer att
  prioriteras.

Lokal förankring prioriteras, vilket innebär en lokal arrangörsförening, att någon idrott i samråd med förbundet har möjlighet och förutsättningar att starta/bilda en
ny förening i staden samt att förbundet/idrotten bidrar till SM-veckans mål gällande jämställdhet och inkludering.

Planerade evenemangsområden i Skövde

 • Billingens Fritidsområde
 • Arena Skövde
 • Billingehov arena (Lillegårdens fritidsområde)
 • Motorsportarena

Översikt och fakta om respektive evenemangsområde

Idrotter som kan genomföras på ovan evenemangsområden har företräde men även idrotter som inte kan genomföras på utvalda evenemangsområden kan väljas in i tävlingsprogrammet av andra strategiska skäl.

Ansök här

Ansökan är öppen 11 oktober – 5 november 2021

SM-veckan vinter i Skövde 2023 kommer att genomföras 30 jan – 5 feb 2023


Kontakt

Har ni frågor kring er anmälan:
kontakta Sofia Svegander
sofia.svegander@rfsisu.se
08-699 62 12

Har ni frågor kring SM-veckan i Skövde:
kontakta Micael Worbin
micael.worbin@nextskovde.se
0725-344664

Har ni allmänna frågor kring SM-veckan:
kontakta Maria Hallberg
maria.hallberg@rfsisu.se
08-699 60 05