Ansökan idrott: SM-veckan sommar 2024 i Västerås


Ansökan är öppen 23 januari – 17 februari 2023

Ansök här >>


Beslutsprocess och besked

När vi fått in er ansökan får ni tillgång till den teknisk specifikationen (SM-veckans administrativa system), är en del av er ansökan och ett viktigt underlag för den kommande urvalsprocessen. Del 1 i den tekniska specifikationen ska vara ifylld senast den 24 februari, 2023.

I urvalsprocessen ska SF tillsammans med arrangörsförening besöka värdstaden för att kartlägga förutsättningar och behov samt ev. titta på och godkänna föreslagna arenor. Ett möte med representanter från kommunen ska ha genomförts mellan den 27 februari – 28 april. Separat inbjudan till detta kommer från lokala organisationen i Västerås.

Projektgruppen (som består av RF, SVT och värdstaden) kommer under perioden 28 april– 16 juni att gå igenom allt underlag och målet är att senast vecka 25, 2023 ge besked om vilka idrotter som erbjuds delta på SM-veckan sommar 2024.

Kriterier för deltagande  

Kriterierna används i processen för att besluta om vilka idrotter som erbjuds att  detta på SM-veckan.
Alla kriterier är viktiga och betydande i arbetet framåt. Nedan hittar ni kriterierna, utan inbördes ordning.

Styrande kriterier:

 • Att SM-tävlingen är en sanktionerad mästerskapstävling för seniorer.
 • Att förbundet säkerställer att ansökningshandlingar, och all information inför veckan, är korrekta sant att följer deadlines. Detta görs i SM-veckans administrativa system, så kallad teknisk specifikation.
 • Förbundet förbinder sig att fullfölja sina åtaganden inom ramen för konceptet SM-veckan enligt avtal. Detta gäller såväl SF-avtalet som det lokala arrangörsavtalet med kommunen. Exempel på åtaganden är att följa SM-veckans aktuella tidplan och de deadlines som har kommunicerats, att utse de funktioner som förväntas samt att närvara på evenemangets obligatoriska träffar.
 • Förbund som tidigare deltagit på SM-veckan måste ha skött sina åtaganden inom ramen för konceptet SM-veckan.
 • Att förbundet godkänner och följer RF:s rättighets- och partnerstruktur för evenemanget.
 • Att deltagande idrotter samarbetar med andra idrotter och förbund är en förutsättning för en medverkan i evenemanget SM-veckan.
 • Att kostnaderna för respektive idrottsarrangemang är ekonomiskt försvarbara.
 • Att förbundet säkerställer att arrangörsorganisationen är stabil samt har en fungerande dialog med arrangerande förening.
 • Att SM-tävlingen har en hög status med ett konkurrenskraftigt startfält där stjärnor/yppersta elit deltar.
 • Att förbundet visar flexibilitet vad det gäller tävlingsarena samt tävlingsdagar- och tider.

Vägledande kriterier:

 • De idrotter som kan genomföras på de prioriterade evenemangsområdena har företräde och kommer att prioriteras.

Vad det gäller tv-sändningarna så gör SVT en samlad journalistisk bedömning.

SVT har ett så kallat wildcard, vilket innebär att de ges möjligheten att ta in en idrott som de önskar se i programmet om rätt förutsättningar finns. Det kan även vara en idrott som inte har ansökt om ett deltagande. För varje specifik SM-vecka finns det en framtagen deadline för detta wildcard.

SM-veckans styrgrupp har också rätten att besluta om att ta in idrotter som inte har ansökt om ett deltagande  för att säkra samt stärka upp utvalda evenemangs-och tävlingsområden med ett attraktivt tävlingsprogram, höja den idrottsliga kvalitén på evenemanget samt för att uppfylla SM-veckans mål och vision.

Specifikt för Västerås

 • Att idrotten finns representeras i Västmanland eller har som ambition att etablera sig i länet.
 • Att jämställdhetsperspektivet beaktas vid urvalet av idrotter.

Prioriterade evenemangsområden i Västerås

De idrotter som kan genomföras på de prioriterade områdena har företräde och kommer att prioriteras.

Huvudevenemangsområdena i Västerås:

  • Lögarängen – med vattnet som viktig arena
  • Kajplats/Elbakajen
  • Centrum

Här hittar du info om evenemangsområdena >>

Idrotter som kan genomföras på ovan evenemangsområden har företräde men även idrotter som inte kan genomföras på utvalda evenemangsområden kan väljas in i tävlingsprogrammet av andra strategiska skäl. De genomförs då på så kallade satellitarenor. Tänkta satellitarenor är Rocklunda och motorstadion. Det kan tillkomma fler arenor beroende på vilka idrotter som slutligen ansöker.

Satellitarenor:

Ansökan är öppen 23 januari – 17 februari 2023

Ansök här >>

SM-veckan sommar i Västerås kommer att genomföras 24-30 juni, 2024.


Kontakt

Har ni frågor kring er anmälan:
Sofia Svegander
[email protected]
08-699 62 12

Har ni frågor kring SM-veckan i Västerås:
Alf Westerdahl
021-39 01 15
[email protected]

Har ni allmänna frågor kring SM-veckan:
Maria Hallberg
[email protected]
08-699 60 05