Riksidrottsförbundet och Sveriges Television har tagit beslutet att inte utse några värdstäder för SM-veckan sommar 2023 och 2024 ännu.

Beslutet grundar sig på att ansökande kommuner inte uppfyller SM-veckans kriterier för SM-tävlingar i bansimning. Riksidrottsförbundet återkommer med information om den fortsatta processen och med en ny tidplan för när värdstäder för SM-veckan sommar 2023 och 2024 ska utses.

För mer information kontakta Per Bergljung, Riksidrottsförbundet 070-609 62 17