Processen för att utse värdstad för SM-veckan vinter 2023 och 2024 pågår.

Sista ansökningsdag var den 15 december 2018. Huvudkandidaterna besöktes under februari och mars månad, 2019
Besked beräknas under våren 2020.

För mer information kontakta Per Bergljung, Riksidrottsförbundet 070-609 62 17