Förbered er inför SM-veckan. Det perfekta stödet i utvecklingen av ert evenemang: Win win 24

Utbildningen är ett komplement till utbildningsserien för att certifiera er förening.

Hur kan vi optimera vår verksamhet så vi får mindre kostnader eller ökade intäkter med hjälp av vårt evenemang? Och hur kan vi arbeta för att locka fler funktionärer genom en välplanerad och strukturerad handlingsplan? I konceptet Win Win 24 fokuseras det på framförallt just detta.

Win Win 24 genomförs under 24 mycket effektiva timmar, vanligast fredag eftermiddag till lördag eftermiddag. En projektgrupp från evenemanget arbetar tillsammans med en processledare från RF-SISU Västra Götaland. Projektgruppen kan också välja att arbeta under en kortare tid, 4 eller 8 h, men behöver i så fall fokusera på vissa delar av innehållet.

Innehåll
• Målsättning
• SWOT-analys
• Intressentanalys
• Milstolpeplan
• idrottsplan.se (handlingsplan)

Mejla till RF-SISU Västra Götaland för mer information om Win Win 24