Här kan du ladda ner SM-veckans logotype och annat profilmaterial

OBS! SM-veckans logotype får inte användas i sammanhang där andra kommersiella aktörers logotyper förekommer (som inte är SM-veckans officiella huvudspartner, officiella partners eller sponsorer) Logotypen får ej heller förvanskas eller ändras.

Vid frågor kring användning av SM-veckans logotype kontakta  Åsa Bergström