Trygghetsnumret

Västerås stad har tagit fram trygghetsnumret 021-39 39 00.

Numret är bemannat av Västerås stad onsdag och söndag 10–19, torsdag–lördag 10–02 under SM-veckan och Västerås Cityfestival.

Om du som besökare känner dig otrygg eller upplever en situation eller miljö som osäker kan du ringa trygghetsnumret 021-39 39 00.
Andra exempel när du kan ringa in är:
  • Om något blivit trasigt som riskerar att skada någon.
  • Om det är skräpigt i området.
  • Om en toalett inte fungerar som den ska
  • Om du har kommit ifrån ditt barn och behöver hjälp att leta.

OBS! Ring alltid 112 vid pågående brott eller risk för skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Trygghetsnumret ersätter inte 112.

Läs mer om hur Västerås jobbar med säkerheten på SM-veckan (extern sida)