Utvärderingen av SM-veckan i Piteå är klar och analysen visar på ett stort intresse från media och en stark turistekonomisk omsättning för evenemanget. Det gäller även tittarsiffrorna från sändningar i SVT som låg på en rekordhög nivå.

– På kort varsel, efter att pandemirestriktionerna släpptes, bestämdes att vi skulle genomföra en fullskalig SM-vecka. Det blev en väldigt lyckad vecka tack vare en väl förberedd organisation och stort engagemang från Piteå. Trots två år av inställda SM-veckor ser vi att det fortsatt är ett populärt evenemang för både publik och TV-tittare, säger Per Bergljung, evenemangsansvarig SM-veckan, Riksidrottsförbundet.

Det är Upplevelseinstitutet som, på uppdrag av Riksidrottsförbundet och Piteå kommun, har genomfört analysen av SM-veckan vinter i Piteå 2022 när det gäller det mediala genomslaget och de turistekonomiska effekterna. Utvärderingen bygger bland annat på telefonundersökningar, på plats-intervjuer och en webbenkät. Totalt genomfördes drygt 1700 intervjuer.

SM-veckan i Piteå genererade en turistekonomisk omsättning på 25,9 miljoner kronor till kommunen, trots att besökarantalet var färre är det en ökning från 2016 då omsättningen var 21,1 miljoner kronor. SM-veckan har förekommit i 3640 artiklar under den bevakade perioden februari-april 2022 och räckvidden uppgår till 458, 6 miljoner kontakter, det är drygt dubbelt så många som vinterveckan i Sundsvall 2019. En stor del av den mediala uppmärksamheten får Piteå och SM-veckan tack vare Charlotte Kallas väl avvägda timing att avsluta sin fantastiska karriär på hemmaplan.

– Det betyder oerhört mycket för Piteå som plats att få förtroendet att återigen arrangera SM-veckan. Det är glädjande att vi ser en positiv ökning av den turistiska omsättningen för kommunen och att vi får så stort genomslag. Efter en lång pandemi värmer det extra mycket att se piteborna och besökare återigen samlas för att fira och uppleva tillsammans. Att vi dessutom fick fira våra OS-hjältinnor och avtacka en av världens bästa skidåkare gav extra guldkant, säger Andreas Lind kommunchef.

Enligt tidigare undersökningar är några av de viktigaste effekterna för en värdstad, förutom ökade intäkter till näringslivet (turistekonomisk effekt) också ökad medborgar-/invånarstolthet, förbättrad lokal samverkan samt möjlighet att nå nya målgrupper.

– Piteå har en stor erfarenhet som evenemangsstad. Det märks inte minst på det fantastiska engagemang som visas från pitebor, näringsliv, skola och föreningsliv när Piteå får förtroendet som arrangör av stora event. Dessutom bjuder Piteå på ett unikt värdskap som vi ska vara stolta över. SM-veckan bidrar till att ytterligare bygga vidare på den lokala samverkan och öka attraktionskraften för Piteå som evenemangsstad, säger Per Lenndin, lokal projektledare SM-veckan Piteå.

SVT:s tittarsiffrorna för SM-veckan i Piteå når en hög nivå. Räckvidden, det vill säga antalet tittare som sett tre minuter eller mer av SVT:s sändningar från Piteå, var hela 2 454 000 tittare.

– Jättekul! Det innebär att en fjärdedel av Sveriges befolkning har sett något från SM-veckan. De digitala siffrorna är lika glädjande. Vi hade 1,7 miljoner besökare och 1,4 miljoner videostarter, säger Ulf Nilsson, SVT:s projektledare för SM-veckan.

SM-veckan är ett certifierat hållbart evenemang via organisationen Greentime. I Upplevelseinstitutets utvärdering uppger 68 procent av de tillfrågade att det är mycket eller ganska viktigt att SM-veckan har den certifieringen.

SM-veckan Piteå i siffror:

Antal idrotter: 16

Antal utdelade guldmedaljer: 119

Antal arenor: 5 st

Antal unika besökare: 17 400

Totalt antal besökstillfällen: ca 38 650

Antal deltagare: ca 1 800 st

Antal funktionärer: ca 1 100 st

Sändningstid SVT/SVT Play: drygt 60 timmar

Totalt räckvidd SVT: 2 454 000 tittare

Antal SVT-personal på plats: 60 st

Antal ackrediterade journalister: ca 120 st

Antal Charlotte Kalla: 1

 

För mer information kontakta:

Per Bergljung
Evenemangsansvarig SM-veckan, Riksidrottsförbundet
[email protected]
070-609 62 17

Per Lenndin
Lokal projektledare SM-veckan Piteå
[email protected]
0911-69 62 49

Ulf Nilsson
Projektledare SVT Sport
[email protected]
070-884 77 22