SM-veckan genomförs varje år på olika orter i Sverige, vinter respektive sommar. SM-veckan är öppen för Riksidrottsförbundets medlemmar, 72 specialidrottsförbund, vilka representerar upp emot 210 idrotter. SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet i samarbete med berörda specialidrottsförbund och värdstaden. Sveriges Television är sändande bolag.

SM-veckan är en hyllning till idrottsrörelsen

SM-veckan är ett av Sveriges största, årligen återkommande, idrottsevenemang.  SM-veckan är svenska mästerskap för seniorer i olika idrotter i en och samma stad under en vecka. Med SM-veckan vill vi öka intresset för idrottsrörelsen och dess olika grenar samt att öka SM-tävlingarnas status.

Med SM-veckan vill vi synliggöra idrottsrörelsens mångfald och samhällsnytta. Vi vill öka intresset för de svenska mästerskapen och visa upp idrottsrörelsens bredd genom att samla större och mindre idrotter i ett gemensamt evenemang. SM-veckan är en folkfest med idrott i världsklass, upplevelser och underhållning samt en arena för möten och innovation.

SM-veckan genomförs varje år på olika orter i Sverige, vinter respektive sommar och är öppen för RF:s medlemmar, 72 specialidrottsförbund, vilka representerar upp emot 210 olika idrotter.

SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet i samarbete med berörda specialidrottsförbund och aktuell värdstad. Sveriges Television är sändande bolag.


Bakgrund

SM-veckan startades 2009. Historiens första SM-veckan genomfördes i Sundsvall vintern 2009 med 5 idrotter på programmet. Den första sommarveckan arrangerades i Malmö 2009 med 11 idrotter på programmet.

Ursprungsidén  till det som i dag är SM-veckan kom från squashförbundets dåvarande ordförande Ulf Karlsson som ville samla alla racketidrotter för gemensamma SM-tävlingar. Han presenterade idén för SVT Sports dåvarande chef Albert Svanberg som gillade idén men att det borde vara något för samtliga idrotter inom Riksidrottsförbundet. Resten är historia och SM-veckan är idag ett av Sveriges största, årligen återkommande, idrottsevenemang.


Mål och vision

 • SM-veckan ska vara minst topp två bland Sveriges årligen återkommande idrottsevenemang i Sverige. (Sportnavigatorn)
 • Evenemanget ska erbjuda spännande och högklassiga SM-tävlingar med Sveriges bästa idrottsutövare på plats.
 • SM-veckan ska vara ett hållbart evenemang utifrån RF:s respektive SVT:s definitioner för hållbara evenemang – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.
 • Evenemanget ska erbjuda en upplevelse för alla och bli ett av de mest besökta idrottsevenemangen i Sverige.
 • SM-veckan ska vara en välbesökt arena för möten och innovation.
 • SM-veckan ska bidra till bestående värden för regional utveckling.
 • Synliggöra bredden och mångfalden av svensk idrott i samarbete med SVT och övriga medier.
 • Vi ska sträva mot att SM-veckan ska vara ett jämställt och inkluderande evenemang

Kommande SM-veckor

 • Västerås (sommar) 2024
 • Borås (vinter) 2025
 • Norrköping (sommar) 2025
 • Karlstad (sommar 2026)

Tidigare SM-veckor >