SM-veckan genomförs varje år på olika orter i Sverige, vinter respektive sommar. SM-veckan är öppen för Riksidrottsförbundets medlemmar, 70 specialidrottsförbund, vilka representerar upp emot 210 idrotter. SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet i samarbete med berörda specialidrottsförbund och värdstaden. Sveriges Television är sändande bolag.

SM-veckan är en hyllning till idrottsrörelsen

Under en veckas tid genomförs svenska mästerskap för seniorer i olika idrotter i en och samma stad. Syftet med SM-veckan är att öka intresset för idrottsrörelsen och dess olika grenar samt att öka SM-tävlingarnas status. SM-veckan enar och samlar idrottsrörelsen under ett evenemang och erbjuder Riksidrottsförbundets medlemmar ett samlat SM-evenemang.  Med SM-veckan vill vi synliggöra idrottsrörelsens mångfald och samhällsnytta.

Genom SM-veckan vill vi få ett ökat intresse för svenska mästerskapen och visa upp idrottsrörelsens bredd genom att samla större och mindre idrotter i ett gemensamt evenemang. Många människor ska kunna ta del av Sveriges bästa idrottsutövare på plats, i media och via SVT:s sändningar.

SM-veckans ambition är att vara en idrottslig folkfest i värdstaden under en vecka.


Kommande SM-veckor

  • Piteå (vinter) 2022
  • Linköping (sommar) 2022
  • Skövde (vinter) 2023
  • Umeå (sommar)2023
  • Luleå/Boden (vinter) 2024