Här kan du läsa mer om ansökningsprocessen samt hitta ansökningshandlingar för värdstäder som vill ansöka om att arrangera en SM-vecka samt för specialidrottsförbund som vill ansöka om att delta i en SM-vecka.