Tillgänglighetsredogörelse för smveckan.se

Riksidrottsförbundet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska
kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur​ smveckan.se​ uppfyller
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem
och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Innehåll på webbplatsen som inte eller delvis är tillgängligt

 • Tabb-ordningen kan i flera fall vara felaktig.
 • Vissa formulärelement kan sakna beskrivningar.
 • Det förekommer länkar som inte urskiljs på annat sätt än genom färg.
 • Klickytor på vissa knappar och länkar är inte tillräckliga
 • Otydliga och inkonsekventa länktexter förekommer
 • Inmatningsfält kan sakna beskrivningar.
 • Vissa bilder saknar beskrivning.
 • Vissa element på några av sidorna har otillräcklig kontrast.
 • Den visuella designen kan upplevas rörig och ”ihoptryckt”.
 • Många olika grafiska element och uttryck
 • Vissa filmer saknar textning
 • Tjänsten förmedlar inte tillräckligt mycket information till hjälpmedel som exempelvis skärmläsare.
 • Delar av tjänsten kan vara svåra att använda utan mus.
 • Kontrasten mellan text och bakgrund är otillräcklig på vissa ställen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från smveckan.se som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss​.
Svarstiden är normalt 3 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.
Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte
uppfyller tillgänglighetskraven, ​meddela oss​ så att vi får veta att problemet finns.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) och på vissa delar tagit hjälp av extern part för en oberoende granskning. Senaste bedömningen gjordes den 27 december 2021.