Artistisk gymnastik är en rolig och utvecklande träningsform där alla kan träna och tävla utifrån egen ambition och ålder.

Så går det till

Artistisk gymnastik är en olympisk disciplin med lång tradition. Damerna tävlar i fyra grenar: hopp, barr, bom och fristående som utmanar gymnasternas färdigheter på olika sätt. Herrarna tävlar i sex grenar: fristående, bygelhäst, ringar, hopp, barr och räck, som alla ställer krav på allmänt omfattande träning och allsidig fysisk kapacitet.

Bedömningen består av två delar. Dels bedöms seriens svårighet, vilka övningar och kombinationer gymnasten har med, dels bedöms hur väl gymnasten genomför sin serie.

Fakta

Fristående (damer och herrar): Gymnasterna utför ett program, en serie bestående av volter och andra gymnastiska moment. Damer tävlar till musik och har stora möjligheter att visa sin egen personliga stil både i svårighet och artistiskt uttryck.

Hopp (damer och herrar) är den snabbaste grenen där man efter ett anlopp på 25 meter utför ett hopp med handisättning på den 125 respektive 135 cm höga hästen. Höga och svåra volter eftersträvas och landningar utan steg avgör oftast denna gren.

Barr (damer och herrar): Damernas barr är två runda holmar kring vilka gymnasten utför olika typer av svingövningar. Gymnasterna utför också förflyttningar mellan den höga och den låga holmen genom olika flygelement. Herrarnas barr är istället två parallella holmar; och även om det kallas för en stödgren har svingövningar på senare tid blivit allt vanligare. Gymnasterna ska utföra både stödjande och hängande övningar över och under holmarna.

Bom (damer): Kanske det mest dramatiska redskapet där gymnasten utför sina svårigheter 1,25 meter upp i luften på en 5 meter lång och 10 centimeter smal bom. Serierna ska utföras både dynamiskt och uttrycksfullt och innehålla en variation av akrobatiska, gymnastiska och koreografiska inslag som binder ihop hela serien.

Bygelhäst (herrar): Detta är kanske den tekniskt svåraste grenen. Det gäller att under ständig rörelse utföra övningar på hästens olika delar. Svårighetsgraden påverkas främst av hur händerna placeras: på byglarna, eller ”på lädret” utanför eller mellan byglarna.

Ringar (herrar): Här varvas svingövningar med utmanande styrkekombinationer. Det klassiska korset finns idag i många varianter och de allra främsta ser ut att upphäva alla tyngdlagar när de visar vad de kan i denna gren.

Räck (herrar): Denna gren brukar vara den mest spektakulära på grund av de flygelement som utförs. Att släppa greppet om stången, utföra en volt med eller utan skruv, och åter ta tag är obligatoriskt.