Artistisk gymnastik är en rolig och utvecklande träningsform där alla kan träna och tävla utifrån egen ambition och ålder.

Så går det till

Det är en olympisk disciplin med lång tradition både internationellt och i Sverige. De kvinnliga gymnasterna tävlar i fyra grenar: hopp, barr, bom och fristående. De manliga gymnasterna tävlar i sex grenar: fristående, bygelhäst, ringar, hopp, barr och räck.

Tävlingsmomenten består av individuell mångkamp, enskilda grenar och lagtävling. I den individuella mångkampen summeras gymnastens poäng för alla de fyra/sex grenarna. I lagtävlingen summeras alla gymnasternas poäng i alla grenar. Bedömningen består av två delar. Dels bedöms seriens svårighet, vilka övningar och kombinationer gymnasten har med, dels bedöms hur väl gymnasten genomför sin serie.

Fakta

Fristående (damer och herrar): Gymnasterna utför ett program, en serie bestående av volter och olika gymnastiska moment. Damerna tävlar till musik och har stora möjligheter att visa upp sin egen personliga stil både i svårigheter och artistiskt uttryck.

Hopp (damer och herrar): Detta är den snabbaste grenen där gymnasterna efter ett anlopp på 25 meter utför ett hopp med handisättning på den 125 respektive 135 cm höga hästen. Höga och svåra volter eftersträvas och landningar utan steg avgör oftast denna gren.

Barr (damer och herrar): Damernas barr är två runda holmar som gymnasten utför olika typer av svingövningar runt. Gymnasterna utför också förflyttningar mellan den höga och den låga holmen genom olika flygelement. Herrarnas barr är istället två parallella holmar, och även om det kallas för en stödgren har svingövningar på senare tid blivit allt vanligare. Gymnasterna ska utföra både stödjande och hängande övningar över och under holmarna.

Bom (damer): Kanske det mest dramatiska redskapet där gymnasten utför sina svårigheter på en 10cm smal bom. Serierna ska utföras både dynamiskt och uttrycksfullt och innehålla en variation av akrobatiska, gymnastiska och koreografiska inslag som binder ihop hela serien.

Bygelhäst (herrar): Detta är kanske den tekniskt svåraste grenen. Det gäller att under ständig rörelse utföra övningar på hästens olika delar. Svårighetsgraden påverkas främst av hur händerna placeras: på byglarna, eller ”på lädret” utanför eller mellan byglarna.

Ringar (herrar): Här varvas svingövningar med utmanande styrkekombinationer. Det klassiska korset finns idag i många varianter och de allra främsta ser ut att upphäva alla tyngdlagar när de visar vad de kan i denna gren.

Räck (herrar): Denna gren brukar vara den mest spektakulära på grund av de flygelement som utförs. Att släppa greppet om stången, utföra en volt med eller utan skruv, och åter ta tag är obligatoriskt.

Visste du att

• Bommen är 1,23 meter hög, 5 meter lång och 10 cm bred.
• På OS i Tokyo 2021 var det första gången på 37 år som Sverige hade med två gymnaster på OS: David Rumbutis och Jonna Adlerteg.
• I Sverige finns en masterklass i artistisk gymnastik för gymnaster som är över 30 år.
• Gymnasterna måste vara 16 år eller äldre för att tävla på SM i kvinnlig artistisk gymnastik och 18 år eller äldre för att tävla på SM i manlig artistisk gymnastik.