Allround frisbee är en mångkamp. Det är en sammanräkning av de fem individuella grenarna längd, SCF, discathon, precision och allround discgolf samt de två pargrenarna double disc court och fristil.

Niloofar Mosavar Rahmani tävlar i Frisbee Allround Discgolf under dag 1 av SM-veckan 2018 den 2 juli 2018 i Helsingborg.

Så går det till

Allround frisbee är en mångkamp. Det är en sammanräkning av de fem individuella grenarna längd, SCF, discathon, precision och allround discgolf samt de två pargrenarna double disc court och fristil.

Längd handlar om att kasta så långt som möjligt. Kastaren får fem försök, det är det längsta kastet som räknas. SCF står för ”Self Caught Flights”, det går ut på att kasta iväg discen och sedan fånga sitt eget kast med en hand. SCF består av två delmoment: MTA (Maximum Time Aloft) och TRC (Throw Run and Catch). I MTA gäller det att ha så lång tid som möjligt mellan kast och fångst. I TRC mäter man istället längden mellan kast- och fångstplats.

I Discathon löper utövarna i en bana som är runt en kilometer lång. Samtidigt ska spelarna växelvis kasta två discar. Spelarna gör sina kast från den plats där det förra kastet landade. Utövarna löper i heat med två par i varje. Första discen i mål vinner.

Precision handlar om att spelaren ska kasta discen genom en upphängd fyrkant från sju olika stationer. Fyra kast görs från varje station och som bäst kan det bli 28 träffar.

Allround discgolf (frisbeegolf) spelas på en bana som består av 9 eller 18 korgar (hål) och idén är att från utkastplatsen på så få kast som möjligt få discen att hamna i korgen. I det här fallet alltså en gren i allround som inte ska förknippas med den enskilda disciplinen discgolf.

Double Disc Court (DDC) är ett parspel som kräver samarbete, taktisk skicklighet och kast- och fångstsäkerhet.

Fristil är en pargren där de två tävlande utför ett fritt program under fyra minuter till musik. De grundläggande momenten är olika kast och tagningar.

Visste du att…

Svenska frisbeesportförbundet var ett de första nationella förbunden? Förbundet bildades 1974 av Mikael Hjärtsjö och Johnny Gustavsson. Då hette det Svenska Frisbeeförbundet.