Oavsett om du har en rörelsenedsättning, synnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning kan du åka längd.

Så går det till

Klassificering är en väldigt viktig del inom parasport. Utan den är det omöjligt att tävla på lika villkor. Målet med klassificering är att funktionsnedsättningen ska ha minsta möjliga påverkan på resultaten vid idrottsutövande. Varje idrott har ett eget klassificeringssystem med kriterier för vad som är ”minsta funktionsnedsättning”. I de fall där det finns internationella klassificeringssystem bygger alltid det nationella systemet på samma kriterier. Det är Svenska Parasportförbundet som utfärdar alla nationella licenser och tilldelar den aktive sin sportklass. Distanserna på loppen varierar, mellan allt från korta sprinter till långdistans.

Fakta

Inom längdskidåkning finns det nationellt sex olika så kallade ”sportklasser” för personer med rörelsenedsättning, två för personer med synnedsättning och en sportklass för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vilken sportklass man som åkare tillhör beror på vilken grad av funktionsnedsättning man har, och hur den påverkar åkningen. Internationellt finns många fler klasser.

Följande sportklasser finns idag på nationell nivå för Svenska Parasportförbundet tre målgrupper:

Rörelsenedsättning

 • Stående åkare med funktionsnedsättning i båda benen.
 • Stående åkare med funktionsnedsättning i ett ben.
 • Stående åkare med funktionsnedsättning i båda armar, använder ej stavar.
 • Stående åkare med funktionsnedsättning i en arm, använder en stav.
 • Stående åkare med en kombination av funktionsnedsättning i arm(ar)/ben, spasticitet etc.
 • Sittande åkare (sitski)

Synnedsättning

 • Ingen ljusperception
 • Nedsatt synskärpa (< 0.10) och/eller kraftig synfältsinskränkning i klassen

Intellektuell funktionsnedsättning

 • Denna klass riktar sig till personer med IQ under 75 och brister i minst två adaptiva förmågor av 12, enligt Världshälsoorganisationens definition. Denna klass delas inte upp ytterligare.

Visste du att

 • Zebastian Modins guide, Daniel Rickardsson har bytt roll och är numera förbundskapten för Zebastian och alla andra landslagsåkare, tillsammans med ass. förbundskapten Nina Jonsson.
 • FIS har sedan 2022 tagit över snösporterna från International Paralympic Committe som innefattar längd ,skidskytte, snowboard och alpint. Dialog pågår mellan Svenska Parasportförbundet och Skidförbundet gällande inkludering.
 • Längdskidor är en av de idrotter där Svenska Parasportförbundet haft störst internationella framgångar under de senaste åren.