Rytmisk gymnastik är en olympisk gren, med lång internationell och nationell tradition, med utförare över hela världen.

Så går det till

I rytmisk gymnastik utförs program till musik där gymnasten använder sig av olika handredskap. De fem handredskapen är rep, tunnband, boll, käglor och band. Under alla program ska handredskapet vara i ständig rörelse samt i harmoni med det gymnastiska och musikaliska utförandet. Handredskapet ska hanteras så att det befinner sig i gymnastens händer, på kroppen, på golvet eller i luften.

Inom rytmisk gymnastik finns både individuella tävlingar och tävlingar i trupp om fem gymnaster. I Norden tävlas det även inom en relativt ny gren som kallas duo/trio (DT) där två till tre gymnaster framför ett program med valfritt redskap. I Sverige finns även klassen quattro där fyra gymnaster ingår, och som tillsammans med duo/trio bildar tävlingsformen DTQ.

I de individuella tävlingarna använder gymnasterna fyra av fem handredskap. I seniorklassen ingår aldrig redskapet rep. I trupp används tre av de fem handredskapen, ett i det första programmet och två under det andra programmet.

Fakta

Rytmisk gymnastik är en olympisk gren, med lång internationell och nationell tradition, med utförare över hela världen. I dagsläget tävlar ca 400 personer inom Sverige i rytmisk gymnastik.

Visste du att…

…kasten är avancerade och når så högt som tio meter upp i luften?

… bandet, som är en av grenarna, är cirka 6 meter långt?