Working Equitation (WE) är en idrott som välkomnar alla. Det krävs ingen WE-häst, dvs hästen behöver inte vara av en viss storlek eller av en viss ras. Det viktigaste är att den har ett bra temperament och är lyhörd.

Sporten utvecklar och förbättrar ryttarens balans, sits, koordination, planering av bra ridvägar och anpassning av tempo. Hästarna får en allsidig utbildning och träning i allt från dressyr till lydnads-, förtroende- och miljöträning.

Så går det till

Working equitation består av tre moment; dressyr, teknik och speed. En förenklad tävling kan anordnas med endast teknikmomentet eller två av momenten, varav det ena ska vara teknik. Häst och ponny tävlar i samma klass.

Dressyrprogrammen rids på en 20 x 40 m bana, i klasser från Debutant till Svår klass som följer den traditionella utbildningsskalan. Hästens takt, bärighet, framåtbjudning och lydnad bedöms och betygsätts på sedvanligt vis 0-10 poäng per rörelse.

I teknikmomentet rids en bana med ett antal hinder vars syfte är att lära och påvisa lyhördhet, uppmärksamhet samt förtroende och samspel mellan ryttare och häst. Hur många hinder som ingår beror på hur stor banan är. Bedömningen är liksom i dressyrmomentet 0-10 poäng per hinder följt av bedömning av allmänt intryck.

Speed rids på speedbanan som kan vara samma bansträckning som teknikbanan med ändringar eller tillägg av hinder, eller en helt annan bana. Här är det snabbast tid som gäller men alla hinder måste utföras på korrekt sätt för att undvika tidstillägg.

Fakta

Tävlingformen uppstod i Sydeuropa och 1995 genomfördes det första Europamästerskapet i Italien. Sättet att rida har månghundraårig tradition från arbete till häst, med bl.a. boskap, tjurfäktning och tyvärr också – krig. Slutmålet är att rida med en hand, eftersom man behöver den andra handen till viktigare göromål, som att hålla i en stav eller att öppna en grind.

Vid internationella mästerskap har vi haft svenskt deltagande sedan 2007. Internationella mästerskap tävlas både individuellt och i lag och där finns även ett fjärde moment, boskapsmomentet som är endast lagmoment. Sverige tävlar enbart i tre moment då Svenska Ridsportförbundets bestämmelser inte tillåter tävlingsridning med boskap.

Visste du att…

  • Alla kan delta. För att börja rida Working Equitation (WE) behöver du ingen speciell WE-häst, dvs hästen behöver inte vara av en viss storlek eller av en viss ras. Det viktigaste är att den har ett bra temperament och är lyhörd. Detta innebär att WE verkligen är en gren som välkomnar alla.
  • Sporten utvecklar och förbättrar ryttarens balans, sits, koordination, planering av bra ridvägar och anpassning av tempo. Hästarna får en allsidig utbildning och träning i allt från dressyr till lydnads-, förtroende- och miljöträning.
  • WE uppmuntrar till både god ridning och lyhörda samt uppmärksamma hästar samtidigt som grenen är ett fantastiskt sätt att få hästar och ryttare motiverade och entusiasmerade. Förtroende och samspel mellan ryttare och häst, noggranna vägar, precision, men även lite fart och fläkt. WE innehåller allt vilket gör det till den kompletta ridsportgrenen!