Planeringen för att genomföra SM-veckan i Piteå 23-28 mars pågår för fullt. I nära dialog med regionens smittskyddsläkare ser man över olika scenarier utifrån pandemin.

– Vi planerar just nu för att kunna genomföra en SM-vecka i Piteå sista veckan i mars som planerat, men tittar samtidigt på olika alternativa scenarier för att kunna anpassa SM-veckan efter rådande restriktioner, säger Per Lenndin lokal projektledare SM-veckan Piteå.

SM-veckan ska vara ett tryggt och säkert evenemang för såväl publik som deltagare, projektledningen följer därför utvecklingen noga och har en nära dialog med regionala smittskyddet.

– Stora evenemang har många delar som ska vägas in och det är viktigt att göra noggranna avvägningar inför ett genomförande, säger Anders Nystedt smittskyddsläkare i Norrbotten.

– Av tidigare erfarenhet vet vi hur lösningsorienterad idrotten är och att alla parter verkligen gör sitt yttersta för att hitta den bästa lösningen för trygga tävlingar och ett säkert evenemang i en tid när ingenting är som vanligt, säger Maria Hallberg, projektledare SM-veckan på Riksidrottsförbundet.

Senast den 4 februari kommer besked om SM-veckan i Piteå kommer att genomföras enligt plan.

SM-veckan i Piteå arrangeras 23 – 28 mars med 16 olika idrotter på programmet som ska kora sina svenska mästare. Dessutom arrangeras seminarieprogrammet Mötesplats SM-veckan samt En mästerlig folkfest.