Moonica Mac är både stark och sårbar. I hennes värld får värme och självrespekt lysa klart, man får vara både skör och oslagbar.
Hon uppträder live på Skeppsbron under SM-festen, helt gratis och öppet för alla.