Här hittar du som är arrangör eller ansvarig  för en SM-tävling på SM-veckan i Umeå viktig information så som deadlines, arrangörsträffar, utbildningar och annat material som du kan behöva i dina förberedelser.

Deadlines och viktiga datum

2022

  • 22 september: Arenaskisser uppladdade i teknisk spec.
  • 22 september: Deadline materiel, utrustning m.m. inlagt i teknisk spec.
  • 22 september: Arrangörsträff 1/Kick Off för arrangörsföreningar och SF på plats i Umeå.

Resterande utbildningar och träffar presenteras efter sommaren.

  • Oktober: TV-rek på plats i Umeå
  • 10 december: Avtal mellan Umeå kommun och arrangörsförening klara och signerade
  • 22 december: Deadline del 2 i teknisk specifikation

2023

  • 31 januari: Avtalen mellan RF och specialidrottsförbund klara och signerade
  • 3 februari : Sista dag för beställning av funktionärskläder i den tekniska specifikationen
  • 16 mars: Kommunikation om er idrott ska vara ifylld i den tekniska specifikationen.

Länkar och innehåll för arrangörer

Nedan hittar länkar och genvägar till bland annat teknisk specifikation, logotype och dokumentation från träffar och nyhetsbrev.