Ta del av Mötesplats SM-veckan!

Pandemin satte käppar i hjulet för SM-tävlingarna under SM-veckan i Halmstad. Det blev inga idrottstävlingar men väl Mötesplats SM-veckan. Här kan du ta del av seminarier och föreläsningar med fokus på forskning kring idrott och evenemang.

Mötesplats SM-veckan genomfördes digitalt, 30 juni – 2 juli, från en studio på Halmstads teaters stora scen och finns att del av på SM-veckans youtube-kanal.

Se alla seminarier här

Moderator: Rebecca Sellergren


Onsdag 30 juni 

10.00-11.30
Vägen mot eliten och arbetslivet – att kombinera elitidrott och studier

Efter en kort introduktion till området och forskningen om dubbla karriärer i Europa, inleds en paneldiskussion med representanter från akademin och idrottsrörelsens olika nivåer. I ett moderatorlett samtal delar de sina erfarenheter samt lyfter de särskilda utmaningar elitidrottande studenter har och hur vi bäst främjar deras möjlighet att utvecklas mot världseliten parallellt med en universitetsutbildning.

Panelen
Peter Mattsson (Idrottschef, Riksidrottsförbundet), Ulrika Sandmark (förbundskapten simning), Pernilla Eriksson (Idrottshögskolan, Umeå Universitet), Sofia Grönberg-Whitmore(SGF Elitmiljö Halmstad), Michaela Karlsson (fd. elitidrottande student i bordtennis vid Högskolan i Halmstad) Klara Lundquist (basketspelare och elitidrottsstipendiat) och Lukas Linnér (doktorand i dubbla karriärer, Högskolan i Halmstad).
Seminariet genomförs i samarbete med Svenska Spel   Huvudpartner Svenska Spel

Se seminariet här

13.00-14.30
Anpassad fysisk aktivitet – idrottens betydelse för personer med funktionsnedsättning

Riksidrottsförbundet är tydligt med att målet idrott för alla även gäller personer med någon form av funktionsnedsättning. För att få möjlighet att idrotta efter sina egna förutsättningar krävs anläggningar och sociala gemenskaper som är tillgängliga för alla. Temat för seminariet och paneldebatten fokuserar på beprövad erfarenhet och forskning kring hur inkluderande idrott kan påverka hälsan och leda till samhällsnytta för personer med funktionsnedsättningar. Seminariet kommer också handla om hur föreningslivet kan utvecklas genom att vara mer inkluderande.

Seminariet ger kort introduktion till området och forskningen om anpassad fysisk aktivitet nationellt och internationellt. Vi kommer också få ta del av hur Östersunds kommun jobbar med tillgänglighet, mångfald och jämställdhet samt Caprifolens voltigeklubb gör föra att vara en inkluderande och tillgänglig idrottsförening.

Panelsamtalet, med representanter från akademin, kommun och idrottsrörelsen kommer att kretsa kring de möjligheter och hinder som finns för personer att delta i och utöva idrott med stöd av en anpassad fysisk aktivitet.

Panelen
Lars Kristén (universitetslektor, Högskolan i Halmstad), Katharina Nilsson (idrottskonsulent, RF-SISU Halland), Peter Malmberg (idrottskonsulent, Hallands Parasportförbund), Monica Svensson (funktionsrättskonsulent, Halmstads Kommun), Linda Torége (ansvarig kompetensstöd, Parasport Sverige) och Ebba Einarsson (elit paraidrottare, rodd)

Se seminariet här

 

Torsdag 1 juli 

10.00-11.30
En mångkulturell idrott: från integration till inkludering och mångfald

Idrotten är global, en rörelse som ofta ses som en naturlig mötesplats för barn och unga på väg in i ett samhälle. Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse, men det finns utmaningar. Det finns grupper i samhället som är underrepresenterade i svensk idrottsrörelse, utifrån faktorer så som socioekonomi, kön och etnicitet. Idrottsrörelsens arbete med Strategi 2025 är ett sätt att möta dessa utmaningar och i detta seminarium lyfter vi fram kunskapsläget idag, ger goda exempel från föreningslivet och diskuterar i panelen nya vägar framåt för att främja en inkluderande och mångkulturell idrott.

Panelen
Krister Hertting (docent i pedagogik, Högskolan i Halmstad), Lillemor Lindell (samordnare och verksamhetsutvecklare, Riksidrottsförbundet), AnantVithlani(Vice president sales, Nordic Choice Hotels), AnnabelSnelder och Ebba Jernström (grundare av LemonadeIF), Bobby Svitzer(integrationsutvecklare, Halmstads kommun) och Hanna Sjöberg (Idrottskonsulent, RF-SISU Halland).
Seminariet genomförs i samarbete med   

Se seminariet här

13.00-14.30
Vad är FUN i barnidrott?

Andreas Ivarsson är docent i psykologi vid Högskolan i Halmstad och driver flera projekt med fokus på ett hållbart och hälsosamt deltagande inom idrott. Han kommer att diskutera vilka faktorer som forskningsstudier har kommit fram till kan öka chansen för att barn och ungdomar har roligt inom idrotten. Anders Wahlström är utbildnings-och utvecklingschef på Svenska Ishockeyförbundet och kommer att prata på temat ”vad gör idrott kul” och vad svensk ishockey gör för att fler pojkar och flickor ska få uppleva det. Ni kommer även att få lyssna på hur lokala idrottsföreningar arbetar med att skapa en miljö med fokus på att glädje samt få in inblick i hur aktiva upplevt sin idrott, vad som varit roligt och som gjort att de fortsatt idrotta. Passet avslutas med en paneldebatt där ovanstående, tillsammans med representant från Halmstads kommun och RF-SISU Halland deltar och där vi kommer att lyfta era frågor kopplat till ämnet.

Panelen
Andreas Ivarsson (docent i psykologi, Högskolan i Halmstad), Anders Wahlström (utbildnings-och utvecklingschef, Svenska Ishockeyförbundet), Andréa Jacobsson (idrott-och fritidshandläggare, Halmstads kommun) och Felicia Lindahl (idrottskonsulent, RF-SISU Halland).

Se seminariet här

 

Fredag 2 juli 

10.00-12.00
Kraften i evenemang

Kraften i evenemang är något som allt fler destinationer och arrangörer upptäcker. Evenemang blir en motor för att skapa andra värden utöver genomförandet. Glädjen och kraften finns alltid men med en struktur och strategi kan det ge fantastiska avtryck inom många områden. Legacy och de sju kapitalen är ett arbetssätt som gör att du kan fånga upp och förstärka evenemangets positiva effekter samt skapa ett evenemang som blir en angelägenhet för många även lång tid efter genomförandet. Seminariet kommer vidare att belysa det framtida evenemanget och dess besökare med utgångspunkt från genomförda goda exempel och slutligen hållbarhet ur olika perspektiv inte minst den ekonomiska aspekten.
Följ med oss på en resa genom evenemangen och ta del av kraften i dem!

Panelen
Ann Johansson (Destination Halmstad AB), Maria Hallberg (Projektledare SM-veckan, Riksidrottsförbundet), Andreas Andersson (Upplevelseinstitutet), Lisa Engman, (Projektledare Centrum för idrottsevenemang, Riksidrottsförbundet),  Jennie Linnéll (Svenska Handbollförbundet) och Jonas Bergman (kommunstyrelsens ordförande Halmstad kommun).

Seminariet genomförs i samarbete med Folksam officiell partner

Se seminariet här

13.00-14.30
Rörelsefaktor – ett sätt att synliggöra idrott och rörelse i samhällsplaneringen

Riksidrottsförbundet och FOJAB arkitekter har under året tagit fram verktyget Rörelsefaktor. Verktyget är framtaget för att synliggöra vilka faktorer i den byggda miljön som påverkar rörelse. Jonnie Nordensky från Riksidrottsförbundet berättar om verktyget, idrottens behov av ytor samt hur planering av fysisk aktivitet också kan skapa andra goda effekter. I den efterföljande paneldiskussionen diskuteras bland annat verktyget kopplat till konkreta case.

Panelen
Jonnie Nordensky (projektledare för Plats för idrott, Riksidrottsförbundet), Peter Gårdestedt (biträdande distriktidrottschef, RF-SISU Halland), Marie Leandersson (Förvaltningschef, Teknik och Fastighetsförvaltningen, Halmstads kommun), Lisa Almer Rönnberg (Samhällsbyggnadsdirektör, Halmstads kommun) och Tom Englén (projektledare på Change the game i Umeå).

Se seminariet här

 


Mötesplats SM-veckan är en del av konceptet SM-veckan och är en arena för samtal om ämnen som aktuell forskning och idrott.

Mötesplats SM-veckan Halmstad  arrangeras i samarbete med Riksidrottsförbundet, RF-SISU Halland, Högskolan i Halmstad, Destination Halmstad samt Halmstad kommun.