Det här är Mötesplats SM-veckan i Skövde

SM-veckan i Skövde 2023 visar upp idrottens bredd, mångfald, glädje och samhällsnytta. Mötesplats SM-veckan är en del av den veckan, en arena där vi möter intressanta föreläsare och gäster inom olika områden. Mötesplatsen går av stapeln 1 – 3 februari 2023 på Kulturhuset i Skövde under SM-veckan.   

Med idrotten i fokus, lyfts under dessa dagar många viktiga frågor för både lokal, regional och nationell utveckling. Dagarna är uppbyggda utifrån fyra olika teman:  

  • Idrottsturism med fokus på hållbarhet. 
  • Rörelseförståelse och välmåendeförståelse. 
  • Idrottspolitisk träff – Panelsamtal om samhällsutmaningar och idrottsrörelsens behov av stöd för att nå sina mål. 
  • Prestationsanalys för bättre idrottsprestationer.  

Vi får möta flera spännande föreläsare och gäster, som leder till inspiration och ökad kunskap inom aktuella ämnen och forskning. 

Mötesplats SM-veckan i Skövde arrangeras i samarbete mellan Riksidrottsförbundet, RF-SISU Västra Götaland, Skövde kommun och Next Skövde.  

Du kan läsa mer om de olika föreläsningarna här.   

Onsdag 1 februari

Idrottsturism med fokus på hållbarhet

Välkommen till en mötesplats om idrottsturism med fokus på hållbara evenemang ur olika perspektiv. Vi får senaste fakta från forskning på området via Göteborgs Universitet och diskuterar tillsammans olika prioriteringar vi behöver göra för kommande evenemang.

Läs mer och anmälan

Torsdag 2 februari

Rörelseförståelse och välmåendeförståelse

Välkommen till en mötesplats om rörelseförståelse. Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen.

Läs mer och anmälan

Fredag 3 februari

Idrottspolitisk träff

Välkommen till en idrottspolitisk träff om samhällsutmaningar och idrottsrörelsens behov av stöd för att nå sina mål.

Läs mer och anmälan

Prestationsanalys för bättre idrottsprestationer

Välkommen till en mötesplats om Prestationsanalys och hur det kan användas för att utveckla  idrottsprestationer. Lyssna på framstående forskare som arbetar med praktiknära forskning. Kvällen och mötesplats SM-veckan avslutas med mingel i Kulturhusets foajé.

Läs mer och anmälan