När det stod klart att SM-veckan ska arrangeras i Linköping hade Linköpings kommun redan målbilden klar; SM-veckan i Linköping ska bli den mest jämställda SM-veckan genom tiderna.

SM-veckan i Linköping bygger på en kultur där jämställdhet utgör kärnan av hur kommunen arbetar med värdskap, trygghet och upplevelser. Arbetet med jämställdhet syns i urvalet av idrotter och grenar samt i fördelningen av deltagare som är med och tävlar. Än så länge är fördelningen mellan män och kvinnor inte riktigt uppe i 50/50, men i cirka 60/40. Där männen är några fler till antalet.

– Det kan jämföras med tidigare SM-veckor då siffran har varit 70/30, säger Andreas Hagström, idrottsutvecklingschef på Linköpings kommun.

Utbildning för funktionärer och volontärer

Inför SM-veckan kommer det att hållas en enklare jämställdhetsutbildning för funktionärer och volontärer. Det ska skapa förutsättningar för ett inkluderande evenemang där alla känner sig välkomna.

– Och vi jobbar även bredare med inkludering, så att det inte bara ska vara jämställt mellan könen utan även jämlikt mellan olika grupper och människor, säger Viktoria Åberg Löfvenborg, koordinator Visit Linköping.

Jämställd kommunikation

Arbetet med jämställdhet handlar också om att utrymmet i media och i kommunikationen om eventet ska fördelas jämt mellan könen. Det märks bland annat i fördelningen av sändningstid och reportage.

I Linköpings kommun har det sedan tidigare bedrivits ett aktivt arbete för att ge flickor och pojkar och män och kvinnor mer likvärdiga förutsättningar att utöva idrott. Att försöka göra SM-veckan så jämställd som möjligt är ett led i detta.

– Idrotten präglas av mycket normer som ger män mer resurser och status än kvinnor. Vi är många som behöver vara med för att skapa en idrott där alla får utvecklas och vara med, säger Åsa Åbom, utvecklingsstrateg, Linköpings kommun.

Aktiv hela livet

Linköpings kommun beslutade 2018 om ett nytt idrottspolitiskt program, Aktiv hela livet. Det ligger till grund för arbetet med jämlikhet på SM-veckan. Programmet har tre bärande delar där jämställdhet är en av dem.

– Sedan programmet antogs har vi arbetat med jämställdhet i exempelvis bidrag, anläggningar och idrottsutveckling. När sedan SM-veckan blev aktuell att söka var det självklart att sätta målet att bli den mest jämställda SM-veckan genom tiderna, säger Andreas Hagström.

Uppmärksammas nationellt

Linköpings kommuns arbete med jämställdhet inom idrotten har uppmärksammats nationellt. Linköpings kommun har utnämnts till Sveriges mest jämställda idrottskommun. Och i januari 2022 publicerade Jämställdhetsmyndigheten en artikel på sin hemsida som beskriver Linköpings satsningar och framgångar. Där nämns bland annat Linköpings nya idrottspolitiska program som har ett tydligt fokus på jämställdhet. Och Linköpings nya bidragssystem för idrottsverksamheter, där en större pott till flickors idrottande har skjutits till.

– Ett annat exempel på arbetet med jämställdhet på SM-veckan är att Linköpings kommun planerar att ordna gratis mensskydd på toaletter i anslutning till eventet, avslutar Åsa Åbom.

Text: Sofie Berlin/Linköpings kommun

Viktoria Åberg Löfvenborg, eventkoordinator på Visit Linköping och Andreas Hagström, idrottsutvecklingschef på Linköpings kommun. Foto: Sofie Berlin