På SM-veckan i dag: söndag

Mästerskap i nio idrotter pågår under idrottsfestens sista dag. Bland annat blir det rafflande finaler i beach soccer och rekordjakt i bassängen på Tinnerholmsbadet.

På SM-veckan i dag: Fredag

Vattengrenarna dominerar under fredagen på SM-veckan. I Kinda kanal är det full fart med tävlingar hela dagen.

Hållbarhet viktigt för SM-veckan i Linköping

SM-veckan i Linköping ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart evenemang. Vi vill att alla ska känna sig välkomna till SM-veckan och kunna delta och besöka utifrån sina förutsättningar. Vi vill inspirera till livslångt och jämställt idrottande som bidrar till god hälsa.

Barnen i fokus under barnens SM-vecka

Barnen står i fokus under Barnens SM-vecka i Trädgårdsföreningen. Det är under pågående SM-vecka i Linköping som barnen får en egen plats där de får känna rörelseglädje och nyfikenhet inför olika idrotter.