Information på denna webbsida uppdateras löpande.

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivå för spridning inom Sverige av Coronaviruset Covid-19 till mycket hög risk. (10 mars)

Folkhälsomyndigheten informerade också att de för en dialog med regeringen vad gäller eventuella begränsningar av större folksamlingar – exempelvis idrottsevenemang. Precis som tidigare följer Riksidrottsförbundet rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och UD:s reseavrådan. RF har en nära dialog med regeringen och återkommer med uppdaterad information kring hur den förhöjda riskbedömningen påverkar idrottsrörelsen.

RF, Luleå kommun och Boden kommun planerar fortsatt för att genomföra SM- veckan vinter.  Samtliga parter följer dock noga utvecklingen kring coronaviruset och följer Utrikesdepartementets och Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.

Här hittar du länkar till  aktuell information angående coronaviruset

Folkhälsomyndigheten

Utrikesdepartementet

Krisinformation.se

Region Norrbotten

Luleå kommun

Boden kommun

Riksidrottsförbundet

 

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten:

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.